Partij

De Partij voor het Noorden is een onafhankelijke regionale politieke partij die strijdt voor meer autonomie voor een te vormen Noordelijke landsdeel.

De Partij voor het Noorden vindt dat dit past in de ontwikkelingen binnen Europa, waarbij de soevereiniteit van de nationale staat gedeeltelijk naar Europa zal gaan. De partij is hier voorstander van, mits er ook een belangrijk deel van de soevereiniteit naar het middenbestuur gaat.
De na te streven autonomie voor de te vormen landsdelen dient vergelijkbaar te worden met de autonomie van de Duitse deelstaten ten opzichte van de federale Duitse staat.

Deze grotere autonomie vraagt naar de mening van de Partij voor het Noorden echter een forse versterking van het middenbestuur. Daarom wil zij de drie noordelijke provincies bestuurlijk samenvoegen tot een gewest met een eigen rechtstreeks verkozen parlement. Dit zal echter niet ten koste gaan van de provinciale culturele eigenheid. Friesland zal altijd Friesland blijven en zo ook Drenthe en Groningen.

Een belangrijke bevoegdheid, die nu nog bij Den Haag ligt en die in het kader van deze grotere autonomie naar dit noordelijke gewest moeten komen betreft de aardgaswinning en de bestemming van de baten uit het aardgas.

De Partij voor net Noorden vindt dat de verdeling van de baten en van de lasten van de aardgaswinning, dit laatste in de vorm van bodemdaling en vooral aardbevingen, zeer ten nadele van het Noorden uitvalt en te veel ten voordele van de Randstad. Dit dient drastisch te veranderen.
Het Noorden dient daarom over 25% van de aardgasbaten, die nu nog voor 100 procent in de staatskas vloeien, zelf te kunnen beschikken en verder een stem te hebben in de gaswinning zelf.