Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

hoe is de vroegsignalering van schulden in Oldambt geregeld?


Afgelopen week heeft de Partij voor het Noorden raadsvragen gesteld met betrekking tot vroegsignaleren schulden, dit naar aanleiding van berichten in de media. Op 28 februari jongstleden presenteerde de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen het rapport “Hoe eerder, hoe beter” over vroegsignaleren van schulden door gemeenten. De ombudsman is van mening dat; “Iedere burger in Nederland, ongeacht in welke gemeente hij of zij woont, verdient het om bereikt en geholpen te worden bij dreigende problematische schulden”. In de praktijk blijkt dat de inspanningen die gemeenten verrichten om mensen met dreigende schulden te bereiken erg verschillen.

De Partij vóór het Noorden is van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om te zorgen dat de schulden van de inwoners niet enorm uit de hand loopt en sluit zich dan ook aan bij de woorden van de Ombudsman.
Wij zijn dan ook benieuwd naar de werkwijze van onze eigen gemeente. Wat doet de gemeente om zijn inwoners met schulden te bereiken en kijken ze ook naar de resultaten die er worden behaald om mensen uit de schulden te helpen.

Binnen de gemeente zijn er wel verschillende “organisaties” die kunnen helpen wanneer inwoners financiële zorgen of vragen hebben, zoals SchuldHulpMaatje of STAP Oldambt, hierbij moet de inwoner wel zelf het initiatief nemen.

Ondertussen hebben we van de gemeente antwoord ontvangen op onze vragen. Hier wordt als volgt gewerkt.Momenteel melden vaste-lasten partijen (huur, energie enz.) achterstanden in het vroegsignaleringssysteem waar de gemeente mee werkt. Er wordt goed gekeken of er effectiever op ontvangen signalen gereageerd kan worden. Dit betekent dat er goed wordt gekeken welke communicatievorm het meest passend is als er signalen zijn binnengekomen. In de meest urgente kwesties, brengt een lid van het ‘Vroeg-er-op-af team’ een bezoekje aan de betreffende inwoner.Het vroegsignaleringssysteem waar mee gewerkt wordt, biedt de mogelijkheid tot het monitoren van de inzet op het gebied van vroegsignalering. Optimalisering van de vroegsignaleringsaanpak, zal leiden tot een krachtigere monitoring en verdere verfijning van de aanpak
 
Anneke Suurling (raadslid)