Terug naar Nieuws uit de Gemeente oldambt

De laatste raadsvergadering in Oldambt van 2023


Woensdag 13 december was de laatste Raadsvergadering van dit jaar.
Om u mee te nemen in de raadsvergadering lichten we er twee onderwerpen uit.

Sloop woningen St.Vitusstraat
Allereerst werden er door de bewoners van de St.Vitusstraat een petitie tegen de sloop van de karakteristieke woningen met ruim 1100 handtekeningen uitgereikt aan de Burgemeester.
Door de SP was er een interpellatie debat aangevraagd over deze sloopplannen van Acantus.
In dit debat hebben wij als Partij voor het Noorden net als een aantal andere partijen het college opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek, zoals fractievoorzitter Janet de Wal aanhaalde in haar betoog; sloop is onherroepelijk, en we vinden het belangrijk om dit cultuur historische gebied te behouden. Daarom wil ook de Partij voor het Noorden graag weten of sloop ook vermeden kan worden.

Het Ambitiedocument Sportvoorzieningen
Raadslid Anneke Suurling vertelde in haar woordvoering dat we als Partij voor het Noorden blij zijn dat er na ruim 11 jaar een ambitiedocument ligt, een document met duidelijke kaders, gericht op de toekomst maar dat dit veel te lang geduurd heeft met als gevolg veel onzekerheden voor de sportverenigingen. Een compliment naar de wethouder sport (Erich Wünker)is dan ook op zijn plaats.
Met de invoering van het Ambitiedocument Sportvoorzieningen is er ook sprake van harmonisering met betrekking tot beheer van de sportvoorzieningen, gelijke sporten worden op gelijke voorwaarden ondersteund.Voor deze ondersteuning is het Sport & Leefbaarheidsfonds erg van belang en deze is vooralsnog gevuld met 1,5 miljoen euro, maar de Partij voor het Noorden vindt dat deze ook in de toekomst aangevuld moet blijven. Immers ambitie houdt namelijk niet op in 2025.
Sport is belangrijk voor jong en oud. Iedereen moet kunnen sporten.

Fractievoorzitter Janet de Wal