Terug naar nieuws uitDE gemeente Groningen

politiek gaan verder dan 'alleen' politiek

In het politieke landschap van de Groningse gemeentepolitiek vervullen raadsleden niet alleen hun formele taken, maar dragen ze ook bij aan het vergroten van betrokkenheid en begrip onder verschillende groepen in de samenleving. Onlangs hebben onze raadsleden Leendert en Evelien elk op hun eigen manier laten zien hoe volksvertegenwoordigers ook actief zijn buiten de politiek. Zo nam Leendert een groep schoonheidsspecialisten in opleiding mee voor een rondleiding door het stadhuis, terwijl Evelien deelnam aan een werkbezoek aan de Culturele Lobby van Groningen.

PvhN_GGroningen_Tour
Leerlingen op ontdekkingsreis

Leendert, ons raadslid in Groningen, gaf onlangs een inspirerende rondleiding aan een groepje schoonheidsspecialisten in opleiding van het Noorderpoort. Het stadhuis diende als decor voor deze educatieve ervaring, waarbij Leendert de gelegenheid nam om de studenten bekend te maken met de Groningse gemeentepolitiek en de verantwoordelijkheden van een raadslid. Dit soort schoolbezoeken wordt steeds vaker georganiseerd met medewerking van raadsleden met behulp van de griffie en ProDemos.

In de ochtenduren verwelkomde Leendert van der Laan de 12 schoonheidsspecialisten in opleiding en hun docent, die vol enthousiasme het stadhuis binnenstapten. Terwijl ze door de gangen wandelden, greep Leendert de kans om onderweg even bij te praten met wethouder Wijnja, die de tijd nam om de jonge bezoekers te begroeten. Een spontane ontmoeting die de schoonheidsspecialisten ook een extra kijkje gaf in het bestuurlijke leven van Groningen.

Vervolgens bracht Leendert de groep naar onze raadzaal, waar hij de gelegenheid had om de rol en het werk van de raadsleden uitgebreid toe te lichten. Ook heeft hij de werking van de gemeenteraad uitgelegd. Hij nam hij de tijd om vragen te beantwoorden en de studenten te inspireren om na te denken over hun eigen bijdrage aan de gemeenschap - immers, politiek is er voor iedereen. Dat leidde ertoe dat zij zelf politieke onderwerpen gingen 'agenderen', zoals bijvoorbeeld de woningnood. Ook zij worstelen namelijk met dit onderwerp. Het was een mooie gelegenheid om dieper met elkaar in gesprek te gaan. De rondleiding werd besloten met een dankzegging aan zowel de griffie, ProDemos, Leendert en natuurlijk de schoonheidsspecialisten in opleiding en hun docent.

PvhN_GGroningen_Tour2

Cultuur centraal

Terwijl Leendert de schoonheidsspecialisten rondleidde, was Evelien bezig met een ander belangrijk aspect van haar rol als raadslid. Zij nam deel aan een werkbezoek aan de Culturele Lobby van Groningen, waar ze zich boog over het vergroten en versterken van cultuur in de gemeente. Het doel van de bijeenkomst was om te bespreken hoe verschillende organisaties op hun eigen manier bijdragen aan cultuur en hoe de gemeente deze initiatieven kan ondersteunen.

Het gesprek tijdens het werkbezoek richtte zich op het belang van het vergroten en versterken van de culturele sector binnen de gemeente. Evelien en de andere aanwezigen onderstreepten het belang van het betrekken van alle inwoners bij culturele activiteiten. Daarnaast werd er gekeken naar hoe de gemeente en haar raadsleden de culturele sector kunnen ondersteunen om deze doelen te bereiken.

En dus

Leendert en Evelien laten zien dat volksvertegenwoordigers meer doen dan alleen politieke besluitvorming. Zij nemen de tijd om betrokken te zijn bij andere taken die bijdragen aan de ontwikkeling van hun stad. Terwijl Leendert leerlingen en studenten wegwijs maakt in de gemeentepolitiek, gaat Evelien in gesprek met culturele organisaties om de cultuur in Groningen te vergroten en te versterken. Deze diversiteit aan activiteiten toont aan dat volksvertegenwoordigers een veelzijdige rol vervullen in het dienen van hun gemeenschap!