Terug naar nieuws uitDE gemeente Groningen

Een post-COVID polikliniek in Groningen!

28 februari 2024 - Groningen - De Tweede Kamer heeft op 15 februari jongstleden ingestemd met een amendement voor de oprichting van nieuwe poliklinieken voor post-COVID-gevallen. Dit amendement, voorgedragen door de PvdA, voorziet in een budget van 27 miljoen euro om deze broodnodige zorgfaciliteiten te realiseren. Het betekent een geweldige stap voor de vele mensen die worstelen met de gevolgen van post-COVID.

PvhN_GGroningen_PostCovidKliniek

Echter, binnen de Partij vóór het Noorden is bezorgdheid. Zal Noord-Nederland wel hiervan kunnen profiteren? We vrezen dat deze poliklinieken alleen in de Randstad zullen worden gevestigd, waardoor veel mensen met post-COVID in onze regio geen toegang krijgen tot de benodigde zorg. Wij denken dan aan het Kinderhartcentrum in het UMCG, waar jaren lang een strijd is gevoerd om de centralisatie van de zorg naar de Randstad tegen te houden.

Wij willen zien dat de gemeente Groningen actief gaat lobbyen voor de komst van deze post-COVID-kliniek in Groningen.

Mensen met post-COVID kunnen namelijk in de meeste gevallen niet ver reizen. Een polikliniek in de Randstad is voor hun dus niet een mogelijkheid. Wat de Partij vóór het Noorden betreft is dit niet acceptabel. 

Daarom stelt onze fractie de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is het standpunt van het College over het idee om een post-COVID-polikliniek naar Groningen te brengen, en welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag?
  2. Is het College bereid om actief te gaan lobbyen bij het Rijk en andere relevante instanties om een post-COVID-polikliniek naar de gemeente Groningen te halen?
  3. Is het College bekend met de huidige ontwikkelingen van de opzet van post-COVID poliklinieken en is het College daarover met het Rijk en andere relevante instanties in gesprek?
  4. Zo niet, heeft het College de intentie om deze gesprekken te starten en op welke termijn?
  5. Hoe schat het College de mogelijke gevolgen in van een post-COVID-polikliniek in de Randstad voor de ondersteuning van mensen met post-COVID in Noord-Nederland, gezien de lange reisafstand die zij moeten afleggen?
  6. Welke mogelijkheden ziet het College om de komst van de post-COVID polikliniek in de gemeente Groningen te bevorderen?


Meer weten? Kijk hier: www.youtube.com/watch?v=aEMFbO-Vs5Q&