Terug naar nieuws uitDE gemeente Groningen

De Moesstraat moet bloeien!

De Partij voor het Noorden, de Stadspartij 100% voor Groningen, D66 en de Partij voor de Dieren pleiten voor haastige actie van de gemeente Groningen om geveltuintjes en andere vergroenende maatregelen aan te brengen in de Moesstraat. Dit naar aanleiding van een oudere bewoonster die in de problemen dreigde te komen door haar overijverige tuinierdrift in de straat. Het is toch niet de bedoeling dat betrokken inwoners, die zich al jaren inzetten voor meer groen, gestraft worden?

Moesstraat

De vier partijen vragen de gemeente beleid te ontwikkelen, waardoor bewonersinitiatieven sneller leiden tot groenere straten. En dat is hard nodig, want de klimaatcrisis is er niet mee geholpen als we onze omgeving niet groener maken. Daarom doen we een oproep aan de gemeente om hier werk van te maken en betrokken inwoners juist te stimuleren.

Daarom zullen de partijen de onderstaande vragen stellen.


Vragen over meer groen in de Moesstraat

Zaterdag 18 maart jl. heeft een betrokken inwoonster van de gemeente Groningen eigenhandig een tuintje proberen aan te leggen op de stoep voor haar woning. De bewoonster in kwestie woont al bijna 40 jaar in de Moesstraat en heeft zich vaak en op vele manieren (Via inloop-avonden, buurtvergaderingen Noorderplantsoenbuurt, gesprekken met ambtenaren en werkgroep GROEN - groenste buurt Noorderplantsoenbuurt) ingezet om bomen en/of struiken, bloemperken gerealiseerd te krijgen in haar straat, omdat deze geheel ontbreken. (Zie foto) Echter zonder resultaat.

Er dreigt nu een boete voor de inwoonster vanwege ‘baldadigheid’ hoewel zij de stoep weer in oude staat heeft teruggebracht. Ook de indienende partijen van onderstaande vragen zijn van mening dat inwoners niet zomaar stoepen mogen opengraven zonder expliciete toestemming van de gemeente Groningen. Tegelijkertijd kan het ook niet zo zijn dat juist betrokken inwoners zo lang moeten wachten op vergroening van hun straat. Bovendien doet de gemeente Groningen mee aan het Nederlandse kampioenschap tegelwippen en is de wens van de gemeente Groningen om veel meer bomen te realiseren teneinde de klimaatcrisis te bedwingen en meer groen te creëren.

Soms is het ook lastig om in straten waar inwoners minder betrokken zijn bij vergroening, vergroening te realiseren. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1) Ziet het College van B&W kansen om tegemoet te komen aan de wensen van inwoners van de Moesstraat om deze stenige straat meer groen te maken? (Zie bovenstaande foto)

2) Is er volgens het College van B&W een oplossing te verzinnen om de Moesstraat entree te voorzien van een aantal bomen en stoeptuintjes, waarbij omwonenden bereid zijn deze laatste zelf te onderhouden?

3) Is het College voornemens beleid te ontwikkelen, dan wel te vereenvoudigen, waarbij bewoners makkelijker kunnen meedenken en
participeren teneinde vergroening te stimuleren in straten, anders dan de bekende geveltuintjes?