Home

Beste lezer,

Heeft u het gehoord? Met een overdonderend mooi resultaat is de Partij voor het Noorden de gemeenteraad van Groningen ingekomen. Als enige nieuwe partij wisten wij niet één, maar twee zetels te bemachtigen. 

Leendert van der Laan (1.) en Evelien Bernabela (5.) zullen zitting nemen in de raad als volksvertegenwoordigers. Leendert legt zijn verantwoordelijkheden als lijsttrekker naast zich neer en pakt tegelijkertijd zijn verantwoordelijkheden als fractievoorzitter op. Evelien heeft haar zetel te pakken gekregen dankzij voorkeursstemmen en zal samen met Leendert de Partij voor het Noorden de komende vier jaar gaan vertegenwoordigen.

Tegelijkertijd zijn Jelle Dams (4.) en ondergetekende (Matthijs Arjen Hekert) (2.) als politiek woordvoerders ingezworen. Wij zullen samen met de raadsleden de nieuwe fractie gaan vormen! 

Daarmee is het doel van onze campagne meer dan behaald. Wij willen u hartelijk danken voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Mede namens de rest van de fractie,

Matthijs Arjen Hekert

Voormalig kwartiermaker