Anbi Status

Fusce eget diam eget lacus sagittis feugiat. Nulla ac magna lacinia ultrices leo vitae aliquet lorem. Suspendisse ornare augue at est venenatis faucibus. Sed facilisis ipsum sit amet dui efficitur ultrices. Nam vel nunc tincidunt odio bibendum auctor.

De Partij vóór het Noorden heeft de ANBI-status. Een Anbi is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een Anbi zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.

Voor meer informatie klik hier