Terug naar Wie zijn wij...

5. Janet de Wal - Commissielid

Gepubliceerd op:
5. Janet de Wal - Commissielid

Naam:            De Wal, J.M. (Janet)

Woonplaats:   Midwolda

Mail Janet.

Twitter

Door de oprichting van de Voedselbank Oldambt en Stichting Azzur ben ik in aanraking gekomen met de gemeente politiek. En de verschilen in opvattingen en betrokkenheid in de kwetsbare "arme" groep in onze samenleving. In de Partij voor het Noorden ervaar ik dezelfde idealen, de realistische en eerlijke manier van politiek bedrijven die ik ook nastreef, en die spreken mij erg aan.

Als steunfractielid wil ik mij graag inzetten voor een betere en effectievere hulpverlening. Goede verdeling van gelden voor vrijwilligers organisaties die zich inzetten voor het Oldambt. Een goed en effectief sociaal beleid en duurzame (zonne- en wind ) energie in het hele Oldambt. 

 

Politieke interesse:

  • Armoedebeleid
  • Sociaal beleid
  • Maatschappelijke betrokkenheid (vrijwilligerswerk)
  • Jeugdzorg
  • Verslavingszorg

 Persoonlijke Interesse:

Sinds augustus 2013 ben ik weduwe. Wij hebben 4 volwasen dochters. Ik ben mede oprichter van de de Voedselbank Oldambt (VBO) en stichting Azzur. Hier was ik verantwoordelijk voor de P&O en daarnaast de intensieve hulpverlening/ aansturing hiervan aan clienten van VBO, hulpverlening die niet worden geholpen of niet afdoende geholpen worden door reguliere hulpverleningsinstaties.

In mijn vrije tijd boetseer ik graag met klei, verder lees ik graag en ga graag met vrienden uit eten.

Bard Boon - Wethouder

Bard Boon  - Wethouder
Naam :  Boon, B (Bard)  Woonplaats: Scheemda Mail Bard Telefoonnummer: 0597 - 48 23 24
 

1. Jurrie Nieboer - Fractievoorzitter en raadslid

1. Jurrie Nieboer - Fractievoorzitter en raadslid
Naam:            Nieboer, J (Jurrie) Woonplaats:  Winschoten  Mail Jurrie.  Telefoonnummer: 06-50415000  Facebook Twitter