Terug naar Wat gebeurt er in de Provincie

Uitkomsten Gaswinningsbesluit voorspelbaar

Gepubliceerd op:
Uitkomsten Gaswinningsbesluit voorspelbaar

Op 17 december komt Minister Henk Kamp met het gaswinningsbesluit. Zonder de precieze uitkomsten te weten is het besluit voorspelbaar. De gaswinning gaat door!

Wellicht gaat de ene gaskraan wat meer dicht en de andere gaskraan juist meer open. Dit kabinet kan de circa 14 miljard euro aardgasopbrengsten uit Groningen domweg niet missen. Jammer voor de Groningers, jammer voor de huizen, jammer voor de kerken en boerderijen en monumenten, jammer voor de bodemdaling en jammer voor de veiligheid van de Groningers. Natuurlijk wordt de schade gedeeltelijk hersteld.  Een doekje voor het bloeden heet dat. De belangrijkste vraag is hoe gaan de Groningers reageren? Hoe gaat de politiek reageren en wie bekent kleur? Voor wat betreft dat laatste, de PVDA en VVD hebben niets met het Noorden en de meeste andere landelijke partijen, ook niet als het erop aankomt. Het wordt tijd om vanuit de provincie juridische bodemproceduers te voeren tegen dit gasbesluit. De voorbereidingen hiervoor moeten nu al starten, als de uitkomsten van het gasbesluit nu al voorspelbaar zijn.

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…