Terug naar Wat gebeurt er in de Provincie

Samenwerking Stadspartij en Partij voor het Noorden smaakt naar meer

Gepubliceerd op:


Eind 2009 sloten de Stadspartij en de Partij voor het Noorden een convenant om elkaar daar waar mogelijk te steunen voor, tijdens en na de gemeenteraads verkiezingen. De Stadspartij is actief in de gemeente Groningen en de Partij voor het Noorden is actief in de Provincie Groningen, in de Provinciale Staten en in de gemeente Oldambt.

Eind 2009 sloten de Stadspartij en de Partij voor het Noorden een convenant om elkaar daar waar mogelijk te steunen voor, tijdens en na de gemeenteraads verkiezingen. De Stadspartij is actief in de gemeente Groningen en de Partij voor het Noorden is actief in de Provincie Groningen, in de Provinciale Staten en in de gemeente Oldambt.

De gezamenlijke strijd tegen het omstreden Groninger Forumgebouw achter de Oostwand van de Grote Markt is

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…