Gepubliceerd op:

Annemarie Heite uit Bedum en Daniella Blanken uit Middestum zijn twee Groningse ' power' vrouwen. Hoewel het twee heel verschillende dames zijn hebben ze 1 ding gemeen: ze zijn beide zeer strijdvaardig om tegen de overheid en de NAM te strijden ten einde hun huizen en kinderen te beschermen tegen de gevolgen van de extreme aardgaswinning van Groningen. Beide dames staan elke journalist te woord, zitten aan tafel bij Pauw en hebben tientallen camera's in hun woningen laten plaatsen. De camera's laten zien wat de effecten zijn van aardbevingen. Uiteindelijk zal alles worden vastgelegd in een documentaire die in 2016 zal worden uitgezonden. Beide dames zijn op dit moment niet politiek actief maar zouden als voorbeeld moeten dienen voor de strijd die de Groningers voeren met de centrale overheid en de NAM. (Shell) Annemarie Heite heeft eerder meegewerkt aan een tv spot van Partij voor het Noorden. (rechtsboven deze website)

 

Annemarie Heite uit Bedum en Daniella Blanken uit Middelstum zijn twee Groningse 'power' vrouwen. Hoewel de twee dames heel verschillend zijn hebben ze 1 ding gemeen met elkaar: ze zijn beide zeer strijdvaardig om tegen de overheid en de NAM (Shell) te strijden ten einde hun kinderen en huizen te beschermen tegen gevolgen van de extreme aardgaswinning in de provincie Groningen. Beide dames staan elke journalist te woord, zitten aan tafel bij Pauw en RTV Noord. Ze hebben bovendien toestemming gegeven om tientallen camera' s in hun huizen te laten plaatsen. De camera's moeten de aardbevingen registreren, maar ook de invloed van deze aardbevingen op beide gezinnen. Uiteindelijk zullen de beelden worden vastgelegd in een documentaire.  Beide dames zijn op dit moment niet politiek actief maar zouden als voorbeeld moeten dienen voor de oneerlijke strijd die de Groningers voeren met de centrale overheid en de NAM. (Shell)

Annemarie Heite heeft eerder haar medewerking verleend aan een TV spot voor de Partij voor het Noorden. (zie rechts bovenin de startpagina van deze website)

 

 

 

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…