Terug naar Wat gebeurt er in de Provincie

Noordelijk landsdeel dichterbij

Gepubliceerd op:
Noordelijk landsdeel dichterbij

Toen de Partij voor het Noorden werd opgericht in 2002, was
de vorming van het Noordelijk landsdeel een heel belangrijk speerpunt van de
partij. Dat geldt nog steeds tot op de dag van vandaag. Gelukkig volgde D66 al vrij
snel en ook de VVD heeft nu eindelijk de vorming van een landsdeel opgenomen in
haar provinciaal verkiezingsprogramma in Groningen. PVDA wil er vooralsnog over
nadenken maar heeft nog niets besloten. De Partij voor het Noorden kan trots
zijn op dit resultaat. Want de vorming van een Noordelijk landsdeel roept een
hoop vragen en emoties op. En iedere vraag levert vervolgens weer nieuwe vragen
op. Waar komt het Noordelijk parlement? Verliezen de Friezen hun identiteit en
taal? Wat zijn de voordelen? Etc. etc.

 

Voor de Partij voor het Noorden staat de vorming van een
Noordelijk landsdeel nog steeds fier overeind. Een gebied dat geografisch zo
sterk verbonden is met elkaar door de ligging aan de Waddenzee, grenzend aan
Duitsland, de nuchtere volksaard van de bevolking, het agrarische karakter, de
schaalgrote binnen Europa, grotere gemeenten etc. etc.

 

Ook zijn in de afgelopen 40 jaar de 3 provincies door vooral
snelwegen goed met elkaar verbonden. Toch zijn er veel weerstanden om de
discussie überhaupt te voeren. Dat is jammer want er valt weinig te verliezen en
veel te winnen.

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…