Terug naar Wat gebeurt er in de Provincie

Filiaalpartijen D66, PVDA en VVD doen niets!

Gepubliceerd op:

PVDA en VVD en D66 hebben een bedenkelijke rol als het gaat om de problematiek van de aardgaswinning in Groningen. De partijen zitten duidelijk in een spagaat.

Luisteren naar hun moederpartijen in Den Haag doen ze in ieder geval goed. Ze zijn vrijwel geen moment echt kritisch over het handelen van de NAM, de regering of Staatstoezicht op de Mijnen. Natuurlijk voor de media houden ze schone schijn op, maar het dictaat van de de moederpartijen is allesoverheersend zelfs als het over de veiligheid van de Groningers gaat. In feite zijn het dus de zuiverste 'filiaalpartijen' met een 'hard-franchising' formule zoals ze dat in marketingtermen noemen. Zelfs een kritische motie of een brandbrief durven ze niet te schrijven over de aardgaswinning. Komende week komen, in aanloop naar het aardgaswinningsdebat, weer veel Tweede Kamerleden naar Groningen om met veel krokodillentranen de bewoners en lokale politici aan te horen. En natuurlijk gaan juristen van het College van Gedeputeerde Staten van Groningen nog wel bekijken wat ze aan het aardgaswinningsbesluit kunnen doen, maar dan houdt het helaas voor de Groninger bevolking op.

 

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…