Terug naar Wat gebeurt er in de Provincie

Den Oudsten Noordeling genoeg voor NNO

Gepubliceerd op:
Den Oudsten Noordeling genoeg voor NNO

De Partij voor het Noorden kan zich niet vinden in het standpunt van de Gemeente Groningen om de heer Peter den Oudsten, burgemeester van Meppel, niet te benoemen als voorzitter van Het Noord Nederlands Orkest. Het Noord Nederlands Orkest zoekt een opvolger voor de huidige voorzitter, Leendert Klaassen, oud burgemeester van Zuidhorn.

Het Noord Nederlands Orkest is een Noord Nederlands orkest. Juist een persoon als Peter Den Oudsten , burgemeester in Drenthe en met Friese wortels en veel bestuurlijke ervaring, lijkt zonder twijfel een goede voorzitter van het NNO te kunnen zijn.

Peter den Oudsten zou drie jaar geleden als wethouder van Leeuwarden flink ruzie met de Groninger burgemeester Jacques Wallage hebben gehad over de plaats van beider steden in de planologie van het Rijk.

Volgens de Partij voor het Noorden was dat toenmalige conflict inderdaad in hoge mate te wijten aan het huidige Nederlandse bestuursmodel, waarin Den Haag partijen in het Noorden tegen elkaar uitspeelt (de ene stad wordt wel als stedelijk knooppunt voorgedragen en de andere niet), wanneer het gaat om de verdeling van gelden.

De gemeente Groningen zou dit toch langzamerhand moeten doorzien en zou zich toch niet moeten laten leiden door dergelijke, deels ongefundeerde conflicten uit het verleden. Juist een persoon als Peter den Oudsten, met zijn vele kwaliteiten en met zijn vroegere en huidige ervaring, zou heel goed kunnen worden aangesteld als voorzitter van het Noord Nederlands Orkest.

Het Noord Nederlands Orkest heeft bovendien een regiofunctie in heel Noord Nederland en behoeft dus niet per definitie een "Groninger" voorzitter.

Het wordt tijd dat al dan niet vermeende twisten tussen Leeuwarden en Groningen, zoals nu ook weer bij deze benoeming, worden opgelost door juist van elkaars sterkten te profiteren in plaats van alsmaar te kissebissen en door bij Noordelijke zaken de afwegingen door een bovenpartijdige instantie te laten nemen.

Wat ons betreft moet dat in de toekomst een direct gekozen Noordelijk parlement zijn, als uitdrukking van een krachtige, Europees geori

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…