Terug naar Wat gebeurt er in de Provincie

De Partij voor het Noorden overweegt deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delfzijl.

Gepubliceerd op:

De vraag is of de Partij voor het Noorden zelfstandig aan die verkiezingen zal deelnemen, dan wel samenwerking zal zoeken met een andere lokale partij. Dit mede, omdat de ori

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…