Terug naar Wat gebeurt er in de Provincie

Commissie voor Oost Groningen?!!?

Gepubliceerd op:
Commissie voor Oost Groningen?!!?

De PVDA stelt voor een commissie in te stellen ten einde de torenhoge werkloosheid in dat gebied op te lossen. En dan te bedenken dat de werkloosheid nog veel hoger zou zijn als hoogopgeleiden het gebied niet massaal zouden verlaten. Het lijkt erop dat de PVDA eindelijk eens iets gaat doen vanuit de Provinciale Staten van Groningen. Dat is zondermeer positief. Het is te makkelijk om nu te zeggen dat de PVDA niets heeft gedaan, de verkiezingen keer op keer verliest en nu zijn lesje heeft geleerd. Hoewel dit allemaal waar is. Je zou ook kunnen zeggen dat Nederland als land debet is aan de problemen die veel grensregio's treffen in Nederland . Enkele oorzaken zijn een te centralistisch beleid, vrijwel al het geld gaat naar de grote steden, Nederland voert geen industriebeleid en de belastingen, sociale premies en accijns zijn veel te hoog en openbaar vervoer ontbreekt in Oost Groningen of is onvoldoende. Vooral het grote stedenbeleid is funest voor het platteland. Oost Groningen kent zelf geen grote steden, anders dan de stad Groningen. Iemand die rationeel is en hoog opgeleid kiest voor de grote stad. Al het geld gaat naar de grote stad, alle voorzieningen gaan naar de grote stad en vrijwel alle subsidies gaan naar de grote stad etc. etc.  

Uiteindelijk zal een commissie een plan moeten ontwikkelen waar ruimte is om te experimenteren. Experimenteren met lagere belastingen, experimenteren met lage grondprijzen, experimenteren met alternatieve energie, experimenteren met .....vul maar in.

Het lijkt er in ieder geval op dat de PVDA in de Provinciale Staten wakker is geworden. Heeft dat te maken met de naderende verkiezingen op 18 maart 2015 of is de PVDA oprecht bezorgd? Laten wij het maar op het laatste houden!

 

 

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…