Wat gebeurt er in de Provincie

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…
 

Herindeling onduidelijk proces!

Herindeling onduidelijk proces!
Nadat het rapport Jansen, 3 jaar geleden, het levenslicht zag is er in de provincie Groningen en de gemeenten veel energie gestoken om gemeenten te laten herindelen. De huidige 23 gemeenten moesten terug naar 6 supergrote gemeenten. Het vorige College onderschreef dit plan volledig en gaf ook duidelijke signalen en strenge richtlijnenaf. Het College bestond toen uit: D66, CU, VVD en de PvdA. Het …
 

Het water wordt duur betaald: let op uw stem!

Het water wordt duur betaald: let op uw stem!
Op 18 maart worden niet alleen de leden van Provinciale Staten gekozen, maar ook hetbestuur van het waterschap. Tenminste, een deel daarvan. Want van de 23 zetelsvan Noorderzijlvest zijn er al 7 vergeven en de kiezer kan dus alleen stemmenvoor de resterende 16 zetels. Dit ondemocratische stelsel is een erfenis uit detijd dat het waterschap voornamelijk een agrarische aangelegenheid was. Van de7 ze…
 

Uitkomsten Gaswinningsbesluit voorspelbaar

Uitkomsten Gaswinningsbesluit voorspelbaar
Op 17 december komt Minister Henk Kamp met het gaswinningsbesluit. Zonder de precieze uitkomsten te weten is het besluit voorspelbaar. De gaswinning gaat door! Wellicht gaat de ene gaskraan wat meer dicht en de andere gaskraan juist meer open. Dit kabinet kan de circa 14 miljard euro aardgasopbrengsten uit Groningen domweg niet missen. Jammer voor de Groningers, jammer voor de huizen, jammer…
 

Noordelijk landsdeel dichterbij

Noordelijk landsdeel dichterbij
Toen de Partij voor het Noorden werd opgericht in 2002, was de vorming van het Noordelijk landsdeel een heel belangrijk speerpunt van departij. Dat geldt nog steeds tot op de dag van vandaag. Gelukkig volgde D66 al vrijsnel en ook de VVD heeft nu eindelijk de vorming van een landsdeel opgenomen inhaar provinciaal verkiezingsprogramma in Groningen. PVDA wil er vooralsnog overnadenken maar heeft nog…
 

Filiaalpartijen D66, PVDA en VVD doen niets!

Filiaalpartijen D66, PVDA en VVD doen niets!
PVDA en VVD en D66 hebben een bedenkelijke rol als het gaat om de problematiek van de aardgaswinning in Groningen. De partijen zitten duidelijk in een spagaat. Luisteren naar hun moederpartijen in Den Haag doen ze in ieder geval goed. Ze zijn vrijwel geen moment echt kritisch over het handelen van de NAM, de regering of Staatstoezicht op de Mijnen. Natuurlijk voor de media houden ze schone schijn…
 

'Power' vrouwen

'Power' vrouwen
Annemarie Heite uit Bedum en Daniella Blanken uit Middestum zijn twee Groningse ' power' vrouwen. Hoewel het twee heel verschillende dames zijn hebben ze 1 ding gemeen: ze zijn beide zeer strijdvaardig om tegen de overheid en de NAM te strijden ten einde hun huizen en kinderen te beschermen tegen de gevolgen van de extreme aardgaswinning van Groningen. Beide dames staan elke journalist te woord, z…
 

Schotland en landelijke politici!

Schotland en landelijke politici!
Schotland, Timmermans, Van Heijum, wat verbindt hen?
 

Commissie voor Oost Groningen?!!?

Commissie voor Oost Groningen?!!?
De PVDA stelt voor een commissie in te stellen ten einde de torenhoge werkloosheid in dat gebied op te lossen. En dan te bedenken dat de werkloosheid nog veel hoger zou zijn als hoogopgeleiden het gebied niet massaal zouden verlaten. Het lijkt erop dat de PVDA eindelijk eens iets gaat doen vanuit de Provinciale Staten van Groningen. Dat is zondermeer positief. Het is te makkelijk om nu te zeggen d…
 

Petitie tegen Forum

Petitie tegen Forum
De petitie van de voorstanders van het veel te dure
 

Profileringsdrang voorstanders Forum

Profileringsdrang voorstanders  Forum
In een advertentie in het Dagblad van het Noorden van 4 januari 2010 zijn er 120 voorstanders (op 190.000 inwoners) uit het
 

Samenwerking Stadspartij en Partij voor het Noorden smaakt naar meer

Samenwerking Stadspartij en Partij voor het Noorden smaakt naar meer
Eind 2009 sloten de Stadspartij en de Partij voor het Noorden een convenant om elkaar daar waar mogelijk te steunen voor, tijdens en na de gemeenteraads verkiezingen. De Stadspartij is actief in de gemeente Groningen en de Partij voor het Noorden is actief in de Provincie Groningen, in de Provinciale Staten en in de gemeente Oldambt. Eind 2009 sloten de Stadspartij en de Partij voor het Noord…
 

Ruzie over Groninger FORUM en onjuist beeld door Van Twist

Ruzie over Groninger FORUM en onjuist beeld door Van Twist
 

Partij voor het Noorden wil in Oldambt verhoging OZB.

Partij voor het Noorden wil in Oldambt verhoging OZB.
Partij voor het Noorden wil in Oldambt verhoging OZB. Het dreigende financiële debacle rond de Blauwe Stad drukt als een zware hypotheek op de start van de nieuwe gemeente Oldambt. Want hoewel de provincie Groningen de lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen aldaar van 18 november a.s. heeft bezworen dat de eventuele tekorten op de grondexploit…
 

Partij voor het Noorden wil in Oldambt verhoging OZB voor gasboorlocaties.

Partij voor het Noorden wil in Oldambt verhoging OZB voor gasboorlocaties.
 

De Partij voor het Noorden overweegt deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delfzijl.

De Partij voor het Noorden overweegt deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delfzijl.
De vraag is of de Partij voor het Noorden zelfstandig aan die verkiezingen zal deelnemen, dan wel samenwerking zal zoeken met een andere lokale partij. Dit mede, omdat de ori
 

Den Oudsten Noordeling genoeg voor NNO

Den Oudsten Noordeling genoeg voor NNO
De Partij voor het Noorden kan zich niet vinden in het standpunt van de Gemeente Groningen om de heer Peter den Oudsten, burgemeester van Meppel, niet te benoemen als voorzitter van Het Noord Nederlands Orkest. Het Noord Nederlands Orkest zoekt een opvolger voor de huidige voorzitter, Leendert Klaassen, oud burgemeester van Zuidhorn. Het Noord Nederlands Orkest is een Noord Nederlands orkest. J…