Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015-2019

 

Op eigen kracht,

voor een sterk Groningen!

 

De Partij voor het Noorden wil:

 • Veiligheid voor de Groningers.
  Minister Kamp blijkt niet bereid de gasproductie zo vèr te verlagen dat de kans op aardbevingen drastisch wordt gereduceerd.
  Daarom: De provincie moet een ‘hand aan de gaskraan’ krijgen.
  Wij willen hier veilig kunnen wonen!


 • Eerlijk meedelen in de welvaart.
  Nu wordt 88% van de aardgasbaten in de Randstad uitgegeven aan nieuwe wegen, havens en onrendabele hogesnelheidslijnen. Groningen profiteert nauwelijks van het aardgas.
  Daarom: Van alle aardgasbaten moet 1% naar een Gronings gasfonds (circa. 5 miljard euro).

 • Drastische werkloosheidsmaatregelen.
  De werkloosheid is in Groningen onaanvaardbaar hoog.
  Daarom: Meer samenwerking met Noord-Duitsland om de werkgelegenheid te stimuleren en fiscale zones instellen.

 • Leefbare dorpen.
  Scholen, woningbouw, bedrijvigheid, verenigingen, goede zorg en dorpsvoorzieningen zijn belangrijk.
  Daarom: Aardgasbaten inzetten om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren en de krimp tegen te gaan.

 • Groningen baas in eigen provincie.
  De provincie moet Rijks- en Europees beleid kunnen bijstellen of tegenhouden wanneer er onvoldoende rekening wordt gehouden met de Groningse situatie.
  Daarom: Beleid op maat bij het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg, de aardgaswinning en de windmolenparken in onze provincie.

 • Groningen mag geen afvalputje van Nederland worden.
  De veiligheid van de bevolking èn het milieu is bij opslag van kernafval of CO2 en bij schaliegaswinning onvoldoende gewaarborgd.
  Daarom: Geen opslag van kernafval of CO2 in zoutkoepels. Geen onderzoek naar schaliegas.


 • Gemeentelijke herindeling alleen van onderop.
  Wij zijn tegen door ‘Den Haag’ en de provincie Groningen opgelegde herindeling. Wij maken zelf wel uit hoe we ons hier willen organiseren.
  Daarom: Herindeling alleen als wij dat in Groningen zelf willen.

 • Groningen beter ontsluiten door grote infrastructurele projecten.
  Een goede infrastructuur is essentieel voor het verkrijgen van méér economische groei en welvaart.
  Daarom: De spoorverbinding met Hamburg verbeteren, het doortrekken van de N33 naar de Eemshaven en een vaste oeververbinding met Emden.


 • Rijkscompensatie voor de sociale gevolgen van de participatiewet.
  In onze provincie slaat de participatiewet diepe gaten in de begrotingen van de Groninger gemeenten. Veel Groningers zijn daarvan de dupe.
  Daarom: Wij eisen snelle compensatie van het Rijk.

 • Wij willen een Sterk Noorden.
  De landelijke partijen hebben al lang genoeg bewezen lak te hebben aan de belangen van de Groningers, de Friezen en de Drenten. Alleen wijzelf kunnen daar verandering in brengen.
  Daarom: Meer samenwerking van de lokale en regionale partijen in het Noorden om gezamenlijk voor onze belangen op te komen.

 


4595-6098-PvhN-Verkiezingsprogramma-PS2015

 

Kies daarom

Partij voor het Noorden