Terug naar Verkiezingen 2019 - 2023

Sportdebat dd. 28 februari 2019

Gepubliceerd op:
Sportdebat dd. 28 februari 2019

 Donderdagavond 28 februari ben ik aanwezig geweest bij het sportdebat in Groningen om uit te leggen hoe de Partij voor het Noorden staat ten opzichte van sport.

Donderdagavond 28 februari ben ik aanwezig geweest bij het sportdebat in Groningen om uit te leggen hoe de Partij voor het Noorden staat ten opzichte van sport.

De Partij voor het Noorden zal zich de komende jaren vooral inzetten voor breedtesport. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil de mogelijkheid krijgt om te sporten.

Sport is voor ons een heel breed begrip en gaat van fysieke sporten als (hard)lopen en roeien tot aan dammen en klaverjassen. Waar gaat het de Partij voor het Noorden om? Het gaat ons er om dat mensen waar dan ook in de provincie bezig kunnen zijn met elkaar en elkaar kunnen uitdagen op sportief gebied. En dan komt er een maar. Maar, door de krimp en de vergrijzing in ons gebied wordt het steeds lastiger voor verenigingen buiten de stedelijke gebieden om bijvoorbeeld voor een teamsport als voetbal voldoende mensen bij elkaar te krijgen om een elftal van ongeveer dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht te maken.

En ook faciliteiten als een dorpshuis om elkaar te ontmoeten en een ruimte te hebben om bijvoorbeeld een klaverjascompetitie op te zetten moeten betaald worden.

Daarom pleit de Partij voor het Noorden om de sportbijdrage van te provincie te verdubbelen met 50 cent per inwoner en deze te investeren in de breedtesport.
Iedereen moet met een sport bezig kunnen zijn, leeftijdsonafhankelijk. Dat is goed voor de sociale contacten in een dorp, dat is goed voor de gemeenschapszin. Wij willen faciliteiten als dorpshuizen vooral duurzaam hebben, zodat niet extreem veel geld betaald moet worden voor onderhoud en bijvoorbeeld electriciteit. Zonnepanelen op het dak zijn voor de Partij voor het Noorden bijvoorbeeld een must.

En wat met echte toptalenten? Wij zijn er van overtuigd dat met de vakleerkracht terug op de scholen en 2 uren meer sport deze talenten via persoonlijke sponsoring hun weg naar de top zullen vinden. Vakleerkrachten zijn jaren geleden wegbezuinigd en dat is een Haagse beslissing geweest die we voor de gezondheid van onze jeugd nooit hadden moeten nemen en eentje die het waard is terug te draaien. Ook hier moeten we de regie weer terugnemen.

Groningen is van ons!!!

Dries Zwart , lijsttrekker Partij voor het Noorden

Interview met Annemarie Heite en Dries Zwart

Interview met Annemarie Heite en Dries Zwart
 
 

Agenda Lijstrekkersdebatten Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Agenda  Lijstrekkersdebatten Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019
  Lijstrekkersdebatten Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019