Terug naar Verkiezingen 2019 - 2023

EDR debat, 11 maart 2019 , Bad Nieuweschans.

Gepubliceerd op:
EDR debat, 11 maart 2019 , Bad Nieuweschans.

  Het  “debat” stond in het teken van grensoverschrijdende (on)mogelijkheden op een viertal terreinen, namelijk   Onderwijs en Arbeidsmarkt , Cultuur en Toerisme, Economie en Infrastructuur en Energie en Klimaat. Deelnemers waren de aan de verkiezingen in Groningen en Drenthe deelnemende partijen met uitzondering, maar dat is eigenlijk geen uitzondering meer, van Forum voor Democratie  en Denk.

Onder leiding van voormalig NOS correspondente Margriet Brandsma werden bovengenoemde thema’s  per viertallen besproken. Eigenlijk was iedere deelnemer het er over eens dat de grensoverschrijdende activiteiten voor beide landen alleen maar voordeel kan hebben. Wel valt er nog veel te verbeteren waar het de wet en regelgeving  betreft. Er zijn nog te grote verschillen die grensoverschrijdend werken in de weg staan. Daarin  is echter een rol weggelegd voor het Rijk, provinciaal valt daar weinig aan op te lossen.      

Over het algemeen werden de thema’s op zonder veel politieke ophef en eensgezind  besproken en kan de conclusie worden getrokken dat over deze thema’s het in Provinciale Staten in Groningen en Drenthe geen heftige debatten gevoerd gaan worden.

Bard Boon Kandidaat Provincialestaten 2019 (nr.3)

Interview met Annemarie Heite en Dries Zwart

Interview met Annemarie Heite en Dries Zwart
 
 

Agenda Lijstrekkersdebatten Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Agenda  Lijstrekkersdebatten Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019
  Lijstrekkersdebatten Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019