Terug naar Verkiezingen 2019 - 2023

Debat Zorg en Leefbaarheid

Gepubliceerd op:
Debat Zorg en Leefbaarheid

 

 
Drie onderwerpen op de agenda maandagavond 4 maart in het door het Dagblad van het Noorden georganiseerde debat. Onderwerpen die op het oog los staan van elkaar, maar die zo verweven zijn dat het makkelijk een onderwerp had kunnen zijn.

 

 
Drie onderwerpen op de agenda maandagavond 4 maart in het door het Dagblad van het Noorden georganiseerde debat. Onderwerpen die op het oog los staan van elkaar, maar die zo verweven zijn dat het makkelijk een onderwerp had kunnen zijn.
 
Zorg is voor de Partij voor het Noorden essentieel voor de leefbaarheid in een gebied. Zorg hoort voor elke inwoner nabij en bereikbaar te zijn. Of je nu spreekt over de huisartsenzorg, de wijkverpleging, het verzorgingstehuis of het ziekenhuis. En daar zien wij in een deel van Groningen wel een probleem.
 
Met de verplaatsing van het OZG ziekenhuis van Delfzijl naar 30 kilometer zuidelijker is er een probleem gekomen voor inwoners in noordoost Groningen. Patienten zullen er wel kunnen komen, zij moeten wel, maar voor de leefomgeving van deze patienten is de bereikbaarheid wel een probleem geworden. Buren, familie en kennissen zijn wel degelijk belangrijk voor een genezingsproces. We moeten het er nu mee doen, maar de Partij voor het Noorden wil wel dat er betere, veel betere ov verbindingen komen met de ziekenhuizen vanuit de kernen in noordoost Groningen.
 
Dit komt de leefbaarheid op het platteland ten goede. Want ook daar schort het volgens de Partij voor het Noorden aan. Leefbaarheid wordt mede bepaald door de mix van ouderen en jongeren in een dorp, de bereikbaarheid van scholen, winkels en andere voorzieningen. Ook hier geldt voor de Partij voor het Noorden dat het Openbaar Vervoer goed geregeld moet zijn en voor scholen op grotere afstand eventueel schoolbussen kunnen worden ingezet.
Ook sportclubs moeten kunnen blijven bestaan op het platteland, al zal er mogelijk meer gecentraliseerd moeten worden.  Clubgebouwen moeten duurzaam worden, zodat niet alle financiele middelen ingezet moeten worden om het gebouw te verwarmen en lichten te laten branden.
 
De Partij voor het Noorden is tegen plaatsing van nieuwe, hoge windmolens op het platteland. Het geluid en de zichtbaarheid van deze molens komt de leefbaarheid niet ten goede, dus pleiten wij voor plaatsing op zee.
De gastransitie brengt nogal wat verandering met zich mee, zeker ook voor de duizenden die momenteel werkzaam zijn rond het gas. Banen zullen veranderen en opleidingen zullen wat de Partij voor het Noorden betreft nu al op moeten inspelen. Wij zien veel mogelijkheden voor een waterstofeconomie en een leidende rol voor Groningen hierbij dankzij de vele kennis die in Groningen rondom gas en waterstof aanwezig is. Wij denken ook niet dat wij met stoom en kokend water de transitie door de strot van mensen moeten duwen.
 
Goed overleg met alle betrokken partijen en een goed plan moet voorkomen dat mensen te veel moeten investeren in de transitie. Haastige spoed is zelden goed. Wel willen wij de regie hiervan naar Groningen. Groningen is van u, van ons.
 
Dries Zwart , lijsttrekker Partij voor het Noorden
 

#GroningenisvanONS
#Lijst11

Interview met Annemarie Heite en Dries Zwart

Interview met Annemarie Heite en Dries Zwart
 
 

Agenda Lijstrekkersdebatten Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Agenda  Lijstrekkersdebatten Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019
  Lijstrekkersdebatten Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019