Terug naar Van de Wethouder

Hoe zit het met de bezuinigingen op de zorg en wat doet de gemeente voor de Oldambtster kinderen die het niet zo makkelijk hebben ?

Gepubliceerd op:
Hoe zit het met de bezuinigingen op de zorg en wat doet de gemeente  voor de Oldambtster kinderen die het niet zo makkelijk hebben ?

Door één van de  zittende politieke partijen wordt de gemeente bij voortduring  verweten te snijden in de zorg ten gunste van de Klinker  en een andere partij die probeert een plaats in de raad verwerven  uit het verwijt dat we weinig doen voor kinderen die in armoede opgroeien.

Aangezien het hier in beide zaken om mijn portefeuille gaat wil daar graag op reageren. Allereerst het verwijt dat we de zorg uitkleden omdat we de Klinker subsidiëren. Wat zou het mooi  zijn wanneer de partij die dit bij voortduring beweert  zich eens in de werkelijkheid verdiept. Dan zal helder worden dat we geen cent hebben gekort op de Zorg

Sterker nog we hebben om de huishoudelijke hulp zo uitgebreid mogelijk te kunnen blijven aanbieden een miljoen ( 1.000.000 !! ) euro extra bijgelegd op het rijksbudget dat ons hiervoor beschikbaar is gesteld. Met andere woorden de korting die het Rijk de gemeente heeft opgelegd, ongeveer 25%,  hebben we volledig kunnen compenseren, zonder dat onze inwoners een eigen bijdrage behoeven te betalen.

In tegenstelling tot bijna alle andere gemeenten hebben we niet geschrapt op de inhoud van de huishoudelijke hulp en betalen onze inwoners geen eigen bijdrage voor deze voorziening,

En daarmee zijn we de enige gemeente in het land.   

De afgelopen jaren is er  geen enkele bezuiniging doorgevoerd op posten die betrekking hebben op de zorg. Sterker nog er is, om eventuele tegenvallers binnen de zorg te kunnen opvangen  ook nog 500.000 euro gereserveerd.

Het geeft dan ook in mijn optiek  geen pas om te blijven beweren, zonder onderbouwing, dat de gemeente Oldambt op de zorg bespaart ten gunste van het Cultuurhuis. Overigens zijn de uitgaven voor het cultuurhuis als aparte post opgenomen in de begroting die in november jl.  unaniem door de raad is vastgesteld.

 

Het tweede verwijt is dat we weinig doen voor kinderen die het moeilijk hebben. Ook daar wordt geen onderbouwing bij gegeven.

Wat hebben we kinderen ( gezinnen ) met  een beperkt inkomen in onze gemeente te bieden ?

-          Allereerst hebben we een subsidieovereenkomst met het Jeugdsportfonds. Dit fonds stelt kinderen in staat om deel te nemen aan de sport die ze wensen en waarvoor ze de contributie niet kunnen betalen. Ook wordt sportkleding of andere attributen die noodzakelijk zijn om de sport te kunnen uitvoeren vergoed. ( www.jeugdsportfonds.nl )

-          We hebben een overeenkomst met Stichting Leergeld. Deze stichting biedt kinderen ondersteuning bij het volgen van een opleiding. Schoolboeken, een computer of andere zaken die met de school te maken hebben worden hieruit vergoed. ( www.leergeld.nl )

-          We ondersteunen de voedselbank en kledingbank Maxima.( www.voedselbankoldambt.nl  en www.winschoten.kledingbankmaxima.nl )

-          We hebben een overeenkomst met het Jeugdcultuurfonds waardoor kinderen deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. ( www.jeugdcultuurfonds.nl )

-          We hebben een overeenkomst met de “Vakantiebank “ gemaakt. We hebben de financiële ondersteuning geboden om een chalettent aan te schaffen om  kinderen die een aantal jaren niet op vakantie zijn geweest door het ontbreken van de financiële middelen een zorgeloze week vakantie te kunnen aanbieden. ( www.devakantiebank.nl )

-          We hebben een overeenkomst met de stichting Urgente Noden , daar waar andere fondsen niet kunnen ondersteunen kan deze stichting mogelijk nog een oplossing bieden. ( www.sungroningen.nl)

In totaal hebben we voor 2017  bijna € 250.000 beschikbaar voor deze voorzieningen, naast de mogelijkheden die het participatiebudget ( bijzondere bijstand ) nog kan bieden.

Structureel hebben we  van het Rijk  recent ruim  € 200.000 extra gekregen om ook nog in te zetten voor de bestrijding van de effecten van armoede bij kinderen. Dit jaar komt er nog een voorstel over de wijze waarop dit geld ingezet gaat worden.

Alhoewel meer geld altijd welkom is heeft de gemeente Oldambt een heel pakket aan mogelijkheden voor kinderen die in armoede moeten opgroeien. Een pakket waar we trots op mogen zijn.

 

Bard Boon Wethouder PvhN Oldambt

  Wethouder van Oldambt sinds 1 februari 2021

   Wethouder van Oldambt sinds 1 februari 2021
01-03-2021 Even voorstellen: Jurrie Nieboer Geschreven door KIRSTEN OLTHUIS voor de Oldambster In zijn kamer op het gemeentehuis treffen we een montere nieuwe wethouder. Voor zo ongeveer deenige afspraak die nog op locatie plaatsvindt, want ook hi…
 

Gezondheidsbeleid in de gemeente Oldambt.

Gezondheidsbeleid in de gemeente Oldambt.
  07-06-2017: Recent heeft de gemeenteraad, unaniem, de beleidsnotitie “positieve gezondheid” vastgesteld. In deze notitie worden de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren benoemd  op het gebied van “gezondheid …