Terug naar Van de Wethouder

Gezondheidsbeleid in de gemeente Oldambt.

Gepubliceerd op:
Gezondheidsbeleid in de gemeente Oldambt.

 

07-06-2017: Recent heeft de gemeenteraad, unaniem, de beleidsnotitie “positieve gezondheid” vastgesteld.

In deze notitie worden de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren benoemd  op het gebied van “gezondheid “.

 

Recent heeft de gemeenteraad, unaniem, de beleidsnotitie “positieve gezondheid” vastgesteld.

In deze notitie worden de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren benoemd  op het gebied van “gezondheid “.

Een paar wil ik er uitlichten :

-          1 meer bewegen voor ouderen : Onze gemeente “vergrijst” , dat wil zeggen dat we steeds meer inwoners krijgen van 65+ . Veel oudere inwoners van onze gemeente blijven tot op hoge leeftijd actief en hebben weinig zorg nodig.  Maar we willen  graag iedereen, voor zover dat mogelijk is, de kans geven om actief te blijven. Om dat te bevorderen bieden we cursussen aan die ouderen stimuleren om meer te bewegen. De afgelopen jaren hebben we dergelijke cursussen aangeboden in de hele gemeente en dit is, gelet op het aantal deelnemers , een succes gebleken. We gaan dit de komende jaren dan ook voortzetten en uitbreiden. Gebleken is dat naast het actief lichamelijk bezig zijn vooral de sociale contacten erg belangrijk zijn en er toe bijdragen dat de deelnemers zich prettige gaan voelen en gezonder. Bijkomend effect is dat mensen pas op een later moment een  beroep gaan doen op voorzieningen die we vanuit de gemeente, de WMO, aanbieden.   Omdat we daarmee wat minder kosten maken kunnen we het complete pakket aan zorg zoals we dat nu kennen blijven aanbieden.

-          2 gezonde fysieke leefomgeving : Onze gemeente kenmerkt zich door een uitgestrekt landschap, veel groen en ruimte. Aangetoond is dat de plek waar mensen wonen en de mogelijkheden om te kunnen genieten van de natuur van invloed zijn op hun gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch. Juist daarom is het van belang dat we dit aspect, de leefomgeving en de inrichting daarvan, een belangrijke plaats geven in de omgevingswet waar de gemeente nu samen met de inwoners over in gesprek is.  

-          Gezonde voeding : in onze gemeente hebben we redelijk veel kinderen met overgewicht. Wat we willen stimuleren is dat er nagedacht wordt, nog meer dan nu al het geval is, over voeding en gewicht. De dag beginnen met een ontbijt is van belang voor een goede concentratie tijdens de dingen de overdag gedaan worden, school bijvoorbeeld.  We zien nog teveelkinderen die zonder ontbijt naar school gaan en daar gaan we een eind aan proberen te maken door het realiseren van een gezond ontbijt op de basisscholen. Voor het komende jaar willen we daar mee  starten en aan het eind van deze beleidsperiode ( 2020 ) is het streven om op alle basisscholen in onze gemeente kinderen een paar maal per week een gezond ontbijt aan te bieden. Daarnaast gaan we door het verstrekken van informatie, het aanbieden van “gezond koken “ , het stimuleren van de “gezonde schoolkantine” en het bieden van volop mogelijkheden om te sporten/te bewegen kinderen en hun ouders erop wijzen dat gezonde voeding en een gezond gewicht gunstige effecten heeft op de gezondheid, nu en later.

 

Om deze en de andere in de nota genoemde speerpunten te kunnen realiseren  werken we samen met een boel andere deskundigen, immers als gemeente alleen kunnen we dit niet realiseren. Daarnaast willen we ook dat hetgeen we de komende jaren gaan uitwerken en uitvoeren ook op de langere termijn effecten blijft houden. Om ons daarbij te helpen werken we samen met “Triade” dat is een onderzoeksteam bestaande uit deskundigen van de Rijks Universiteit Groningen en van het UMCG.

 

Bard Boon Wethouder

  Wethouder van Oldambt sinds 1 februari 2021

   Wethouder van Oldambt sinds 1 februari 2021
01-03-2021 Even voorstellen: Jurrie Nieboer Geschreven door KIRSTEN OLTHUIS voor de Oldambster In zijn kamer op het gemeentehuis treffen we een montere nieuwe wethouder. Voor zo ongeveer deenige afspraak die nog op locatie plaatsvindt, want ook hi…
 

Hoe zit het met de bezuinigingen op de zorg en wat doet de gemeente voor de Oldambtster kinderen die het niet zo makkelijk hebben ?

Hoe zit het met de bezuinigingen op de zorg en wat doet de gemeente  voor de Oldambtster kinderen die het niet zo makkelijk hebben ?
Door één van de  zittende politieke partijen wordt de gemeente bij voortduring  verweten te snijden in de zorg ten gunste van de Klinker  en een andere partij die probeert een plaats in de raad verwerven  uit het ver…