Waterschappen


Gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn er ook verkiezingen voor de waterschappen. Groningen heeft twee waterschappen, Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. De Partij voor het Noorden doet niet mee aan de waterschapsverkiezingen, maar onderschrijft wel het belang van een goed beheer van dijken, het hebben van schoon oppervlakte water, ook voor recreatieve doeleinden en het hebben van een (water) veilige leefomgeving.
We hebben met elkaar gemerkt dat zowel een natte herfst-winter periode als een droge zomer als afgelopen jaar voor boeren, bedrijven, burgers als ook voor dieren problemen met zich mee kunnen brengen. Veiligheid kost geld. Deze kosten zullen gelijkelijk over de belanghebbende groepen verdeeld moeten zijn.

Waterschappen innen zelf belastingen. Het is daarom van belang dat duidelijker wordt gemaakt - zeker aan burgers - wat de waterschappen doen en waar zij voor staan. Veiligheid rondom water moet betaalbaar zijn. De afvoer en regulering van water stopt niet bij provinciegrenzen. Een betere samenwerking met op termijn een fusie van Noordelijke waterschappen moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Waterschappen kunnen ook prima onder de provincie vallen.

 

 

GRONINGEN IS VAN ONS !!!!