Visie op krimp


De Partij voor het Noorden ziet ‘krimp’ vooral als gevolg van overheidsbeleid. Investeringen van de overheid zijn vooral gericht op de grote steden en grote kernen. Dat geldt voor zowel scholing, infrastructuur en cultuur, maar ook het verlenen van toestemming voor woningbouw is vooral gericht op de grote steden en de grote kernen.


Wij zien dat er enorm veel Rijks-, Provinciaal- en Europees geld naar Groningen “de stad” Groningen gaat; 1,5 miljard euro! Dit wordt op nog géén vierkante kilometer in slechts 3 projecten geïnvesteerd; de Zuidelijke Ringweg, (opnieuw) het stationsgebied en het Groninger Forum. Hiermee schep je als lokale overheid een eigen florerende economie als een magneet voor jong en oud. Dit resulteert vervolgens naar buiten toe weer in krimp.
Maar ook veel kleine investeringen en allerhande culturele projecten naar de smaak van de Partij voor het Noorden te zeer gericht op “de Stad”.
Ook daardoor loopt het platteland leeg; vindt daar te weinig nieuwbouw plaats. Dat maakt het platteland steeds minder interessant voor bijvoorbeeld jonge gezinnen. Dat moet en kan anders.


Voor het tegengaan van de krimp denkt de Partij voor het Noorden aan goede en snelle verbindingen op het platteland, zowel via het openbaar vervoer (trein en bus) als via de weg (auto). Ook meer bouwen op het platteland kan bijdragen om krimp deels te voorkomen. Uiteraard moet er niet worden gebouwd voor de leegstand, maar naar behoefte. Daarnaast zijn scholen en kinderopvang op het platteland van cruciaal belang.


Bij goed onderwijs, goede verbindingen en een goede infrastructuur is de kans dat bedrijven en instellingen zich vestigen of willen uitbreiden op het platteland een stuk groter. Denk maar bijvoorbeeld aan het nieuwe Ommelander ziekenhuis in Scheemda of het bedrijf Google in de Eemshaven.
Ook de aanwezigheid van cultuur zoals festivals, musea, activiteiten, sportvoorzieningen zijn van cruciaal belang voor een gezond platteland. Krimp helemaal voorkomen is niet mogelijk en ook niet nodig. Want enige krimp biedt ook weer bepaalde voordelen, zoals landschappen die minder worden aangetast en de ruimte voor natuur en milieu. De overheid dient echter wel sturend op te treden ten aanzien van krimp.


Mede vanwege het door het Rijk gevoerde regionaal beleid, dat tot krimp in onze provincie heeft geleid, dient het Rijks in een Krimpfonds te voorzien ter bestrijding van de veroorzaakte krimp.

 

 

GRONINGEN IS VAN ONS !!!!