Toerisme en recreatie


De Partij voor het Noorden hecht veel waarde aan de eigen Groningse cultuur, maar ook aan een goede lokale economie en werkgelegenheid. Dit alles komt samen op het vlak van toerisme en recreatie.
De sector recreatie en toerisme in Groningen zit in de lift. In 2017 was deze sector goed voor 6,2% van alle banen in de provincie, meer nog dan in de bouw.


De sector biedt nog verdere groeimogelijkheden en de Partij voor het Noorden vindt dat de Provincie hier volop moet investeren. Dit is immers goed voor economie en werkgelegenheid. Daarbij dient echter ook te worden gekeken naar de raakvlakken met infrastructuur, mobiliteit en cultuur.
Het massatoerisme levert landelijk gezien knelpunten op bij de bekende toeristische trekpleisters als Amsterdam en bijvoorbeeld Giethoorn.

De Partij voor het Noorden is niet van mening dat Groningen een sleutelrol moet spelen bij de verlichting van de overlast van het massatoerisme. Wel zou Groningen in samenwerking met Friesland, Drenthe en Noord-Duitsland kunnen kijken op welke wijze er kan worden samengewerkt om een deel van deze toeristen naar het noorden te lokken en zo het marktaandeel van de sector recreatie en toerisme nog verder te laten stijgen.


Groningen is de provincie van rust en uitgestrekte vlakten waar je niemand tegen kunt komen. Dit zijn de eigenschappen van ons landschap die de Partij voor het Noorden wil bewaken. Tegelijkertijd willen wij het toerisme en dus ook de economie en werkgelegenheid stimuleren. Dat betekent dat er ook moet worden gekeken naar mogelijkheden voor meer verblijfstoerisme. Immers door meer mogelijkheden voor verblijfstoerisme te creëren, neem je het argument van reisafstand weg en zullen toeristen sneller genegen zijn om onze provincie te bezoeken. Er zal dan ook moeten worden gekeken naar op welke wijze het verblijfstoerisme verder kan worden ingericht en gestimuleerd.


De Partij voor het Noorden wil dat de provincie een belangrijke rol gaat vervullen in het verbinden van partijen in de toeristische sector en in de centrale toeristische marketing. Het samenbrengen en verbinden is een belangrijke voorwaarde voor verdere groei en een goede samenhang in de toeristische sector. Daarom moet daarin blijvend worden geïnvesteerd.

 

GRONINGEN IS VAN ONS !!!!