Staten resultaten 2015-2019


In 2016 heeft de Partij voor het Noorden een motie geïnitieerd, die ook is aangenomen, waarin gevraagd werd om een substantieel aardgasfonds voor Groningen om daaruit de gevolgen van de gaswinning te compenseren.
Dit heeft in 2018 mede mogen leiden tot het huidige Nationaal Programma Groningen; een fonds ter waarde van 1,15 miljard euro. Het is een begin van het compenseren van Groningen voor ruim een halve eeuw aardgaswinning.


Verder heeft de Partij voor het Noorden vanaf 2013 structureel opgeroepen om juridisch te procederen tegen de NAM en de Rijksoverheid inzake de gevolgen van de gaswinning. Onze inschatting was dat de politiek het anders niet zou redden. Dat bleek helaas te kloppen. Ook ontdekte de Partij voor het Noorden dat Groningers zich niet meer konden verzekeren voor rechtsbijstand als gevolg van de gaswinning. Wij waren de eerste partij die hier schriftelijke vragen over stelde in Provinciale Staten.


Daarnaast hebben wij de zgn. contourlijnen van het aardbevingsgebied keer op keer ter discussie gesteld in Provinciale Staten. Aardbevingen stoppen namelijk niet bij gemeentegrenzen.


Samen met de Partij voor de Dieren hebben wij de gevaren van zoutwinning in de gemeenten Veendam en Oldambt op de politieke agenda van Provinciale Staten gezet.


Wat betreft de gemeentelijke herindeling heeft de Partij voor het Noorden zich zeer kritisch opgesteld tegen de gedwongen herindeling van de gemeente Haren. Ook via een WOB-onderzoek van de Partij voor het Noorden bleek dat de Rijksoverheid geen open kaart wilde spelen. Daarmee hebben wij de herindeling niet kunnen stoppen, maar wel aangetoond dat de overheid zijn zin keer op keer doordrukt.


Zeer kritisch hebben wij ons opgesteld tegenover de nieuwe Zuidelijke ringweg en het gebrek aan regie en openheid van de Provincie. Daarnaast hebben wij ingezien dat de plaatsing van windmolens op land tot grote frustraties heeft geleid bij inwoners. Grote windmolens horen primair op zee en niet in landelijke gebied.


In onze politiek hebben wij de verbeteringen van de natuurwaarden van met name de Waddenzee, Eems-Dollard altijd gesteund.
Wij blijven permanent knokken tegen de invloeden van grote landelijke partijen die te vaak hun regionale afdelingen dicteren en beïnvloeden met stemkeuzes, die niet in het belang van Groningen zijn.

 

 

GRONINGEN IS VAN ONS !!!!