Natuur, landbouw en veeteelt


Wat de natuur betreft heeft de provincie Groningen van oudsher al een heel eigen identiteit. Het mooie open landschap, de veenkoloniale gebieden en de Wadden “van Lauwerszee tot Dollard tou”. Als Groningers zijn wij trots op deze natuureigenschappen, maar er is meer: Wij willen graag meer landbouw-innovatie in en met de natuur. Ook omdat de roep om een dergelijke transitie nu vanuit de landbouwsector zelf begint te klinken.


Faunaranden zijn een voorbeeld van biodiversiteit. In intensief gebruikte landbouwgebieden zijn wij voor een inzaai-rand met bloemenmengsel of grassen om te zorgen dat de insecten (bijen), akker- en weidevogels een kans krijgen te overleven. Dat gebeurt al wel zij het op beperkte schaal. De zaairanden willen wij behouden en het ook uitbreiden naar bermen langs wegen. De zogenaamde “Honey Highway”. De bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken zijn uitermate geschikt omdat dit, op de natuurgebieden na, de enige onbespoten schrale grond is. Het zou voor de natuur een stimulans zijn als Groningen ook een “Honey Highway” krijgt die uiteindelijk misschien wel eindigt in Limburg.


Intensieve landbouw en veeteelt zijn in beginsel niet goed voor mens en dier. Toch kunnen sommige innovaties in landbouw en veeteelt ook het milieu en dierenwelzijn juist verbeteren. De landbouw- en veeteeltsector is bovendien nog steeds belangrijk voor Groningen. Innovaties en verduurzaming kunnen dus rekenen op steun van de Partij voor het Noorden.


Het waddengebied is een uniek natuurgebied, een werelderfgoed. Wij vinden het belangrijk dat het waddengebied versterkt wordt. Het is een ambitieus toekomstbeeld, een concept dat alles in zich heeft: maximaal groen, duurzaam, energieneutraal en circulair.
Echter, de Eemshaven ligt ook aan de rand van dit waardevolle natuurgebied. Zowel het waddengebied als het Eems-Dollard gebied zijn bijzonder kwetsbaar. Dat geldt ook voor het achter de Eemshaven gelegen landelijke gebied van het Hoogeland. Er moet in overleg tussen Rijk, Provincie, Seaports, boerenorganisaties en gemeenten een gebalanceerd plan worden opgesteld om het unieke karakter van genoemde gebieden op het land en in het water te borgen.

 

GRONINGEN IS VAN ONS !!!!