Versterken noordelijk zelfbewustzijn

 De Partij voor het Noorden wil het noordelijk zelfbewustzijn versterken. In de afgelopen jaren zijn in de noordelijke provincies vele lokale partijen ontstaan in een reactie op het falen van de landelijke partijen als het gaat om het noorden. De wijze waarop het Rijk en de Haagse politiek zijn omgegaan met de veiligheid van de inwoners van het aardgasgebied in Groningen is ronduit stuitend te noemen. Maar ook de landelijke aanpak van de werkloosheidsproblematiek biedt de landelijke politiek het noorden geen enkel perspectief.


Maatregelen hebben steeds weer een globaal karakter en houden geen rekening met onze noordelijke situatie. Wij willen gerichte maatregelen in plaats van een globaal centralistisch beleid dat steeds weer in het voordeel is van de toch al sterke regio’s. Een voorbeeld; De regering zou de minimale schaalgrootte van de basisscholen verhogen naar 200 leerlingen. Een typisch Randstadvoorstel ingegeven door bezuinigingsdrift.
Het zou rampzalig zijn geweest voor de dorpen. Meer dan de helft van alle basisscholen in het Noorden zou zijn verdwenen als dit was doorgegaan. Gelukkig kon dit onzalige plan door krachtige protesten uit o.m. het noordelijk onderwijs op het nippertje voor een deel gekeerd worden. Dit is slechts een voorbeeld van de vele.


Onze conclusie is dat het noorden zelf kracht moet ontwikkelen om haar eigen belangen beter te behartigen. De Partij voor het Noorden wil het noordelijk zelfbewustzijn versterken. Friezen, Drenten en Groningers zullen de handen in één moeten slaan. We worden al veel te lang tegen elkaar uitgespeeld. De Partij voor het Noorden wil dat graag samen doen met andere regionale en lokale partijen. De groei van de lokale onafhankelijke partijen vinden wij verheugend. Lokale partijen kunnen daarom altijd een beroep op ons blijven doen als het gaat om de Provinciale Staten van Groningen, met behoud van de eigen identiteit.

Kiezersbelofte


De Partij voor het Noorden belooft ook de komende 4 jaar een eigen op het noorden gerichte koers en eigen Gronings geluid te laten horen in de Provinciale Staten van Groningen.

 

 

GRONINGEN IS VAN ONS !!!!