Voorwoord

 Beste lezer,


Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het Provinciale Staten verkiezingsprogramma van de Partij Voor het Noorden voor de periode 2019-2023.
Gepast omdat er nog zo veel moet gebeuren in onze prachtige, maar zolang mishandelde, provincie. Trots omdat dit programma tot stand kwam in samenwerking met u!


Als onafhankelijke provinciale partij hebben wij de afgelopen periode in de Staten goed naar u geluisterd, hard voor u gewerkt en de verbinding gezocht om samen te zorgen voor een beter Groningen.


De Partij voor het Noorden ziet een ontwikkeling in de schaalgrootte van de gemeenten in de drie noordelijke provincies. Er ontstaan grotere gemeenten en de vraag rijst hoe zich dat in de komende jaren gaat verhouden tot de provincies. In de vorige kabinetsperiode is al gesproken over de vorming van grotere gewesten. De Partij voor het Noorden kon zich hierin vinden. De vorming van deze nieuwe gewesten is evenwel nog niet gerealiseerd omdat het Rijk te weinig bevoegdheden aan deze gewesten wilde geven. De Partij voor het Noorden is voorstander van een gewest noord Nederland met verregaande bevoegdheden. Op deze wijze kan de noordelijke bevolking weer greep grijpen op haar eigen leefomgeving.


Wij vinden wel dat, net als bij de gemeentelijke herindelingen, deze ontwikkeling naar schaalvergroting enkel kan worden gerealiseerd wanneer deze van onderop plaatsvindt. Ook zijn wij van mening dat de Waterschappen prima kunnen worden ondergebracht bij de provincies.


De Partij voor het Noorden wil doorgaan met de sociale vernieuwing en herstructurering van zowel de lokale als de landelijke politiek. Stevige standpunten gaan we daarbij niet uit de weg.


Van Den Haag hoeven we niet veel te verwachten, dat blijkt telkens maar opnieuw.


Stem dus 20 maart op u zelf, stem op Groningen.


Per slot van rekening: Groningen is van ons!


Bestuur Partij voor het Noorden

 

GRONINGEN IS VAN ONS!!!!