Groningen is van u, van mij, van ons!!!! Wie is ONS!!!!!

 

 

Groningen is van ons.

Wie is ons?
Dat zijn wij, Groningers.
Dat zijn die partijen die allereerst en uitsluitend het belang van Groningen en van haar inwoners willen dienen. De Partij voor het Noorden is zo’n partij!

Waarom  van ons?
Omdat wij houden van deze prachtige provincie en de mensen die hier wonen,
omdat wij er geboren en getogen zijn of omdat we ons Groninger zijn gaan voelen en omdat wij er voor willen gaan.
Omdat wij Groningen hebben opgebouwd, omdat we trots zijn op onze Groningse manier van leven, op onze taal en cultuur.
Omdat wij ‘samen’ belangrijker vinden dan íeder voor zich’.
Omdat wij Groningers zijn die doen wat we zeggen.
Omdat wij Groningers zijn die niet veel woorden nodig hebben liever de handen uit de mouwen steken.
Omdat wij Groningers houden van: Doe maar gewoon!

Van wie is Groningen dan niet?
Van de landelijke partijen die uit Den Haag worden aangestuurd.
Van de arrogante randstad.
Van hen die gaswinning belangrijker vinden dan de veiligheid van de Groningers.
Van hen die Groningen gebruiken als wingewest, als afvalputje of als achtertuin van de randstad.
Van hen die onze levensstijl gebaseerd op onderlinge hulp en nabuurschap, van solidariteit willen vervangen door een individualistische, op eigen belang en competitie gestoelde samenleving.

Waarom is Groningen niet van hen?
Omdat het van ons is! Of nait den?