Terug naar Provinciale Staten 2019 blogs

NAM, vriend worden of vijand blijven?

Gepubliceerd op:

De NAM bereidt zich voor op de volkswoede voor als er slachtoffers van een aardbeving zouden vallen. Intussen bereidt ze zich ook voor op nieuwe gasboringen in Noord-Drenthe. Hoe krom is dat: Burgers de zelfde ellende als bij de gaswinning in Groningen aandoen en ze tegelijk verbieden om hun nieuwbouwhuizen nog langer met aardgas te verwarmen?

Beter zou de NAM er aan doen om in plaats van opnieuw naar gas te gaan boren mee te werken aan een maatschappelijk  verantwoorde benutting van de aardwarmte in de Noordelijke bodem.

 Vanochtend las ik in het Dagblad van het Noorden: NAM voorbereid op volkswoede.

Afgaande op deze kop dacht ik dat het ging om te verwachten acties van boze burgers in Noord-Drenthe die te hoop lopen tegen nieuwe gasboringen in hun achtertuin. Dat kon ik me goed indenken want de Drenthen bent wies worden van de Groningers die het gelag hebben betaald van de gaswinning in hun provincie. Jarenlang hebben de Groningers zich immers oren aan laten naaien, zich met kluitjes in het riet lof van het kastje naar de muur laten sturen en nog meer van dat soort dingen. De Drenthen, van  nature toch al achterdochtig, trappen daar niet in. Als halve Drenth ben ik het daar helemaal mee eens. Het is nu toch wel voldoende bewezen dat gaswinning gepaard kan gaan met aardbevingen en bodemdaling. En dat dat dan geheid schade met zich meebrengt. Als er dan niks voor terug komt, zoals de Groningers hebben ondervonden is het nogal wiedes dat je je als burger tegen dit soort bodemingrepen keert.

Nieuwe boringen naar gas zijn bovendien geheel in strijd met het landelijk beleden klimaatbeleid. Dat wil namelijk dat we geheel van het gas afgaan. In nieuwbouwwijken mag geen gas meer komen. Maar er mag blijkbaar wel onder die zelfde nieuwbouwwijken naar gas geboord worden! Regering, hoe bont wil je het maken?  Enerzijds burgers verplichten een gasloze woning te kopen die 10--20% duurder is dan een woning waar de bewoners nog wel de keuze gelaten wordt en ze anderzijds opzadelen met de gevolgen van de winning van het gas dat ze zelf niet mogen gebruiken. Dat lijkt me een heel probaat middel om volkswoede mee op te wekken. Of die woede zich dan moet richten  op de NAM of op de regering laat ik in het midden. Op allebei lijkt mij, maar vooral op de regering.

Een heel wat beter beleid lijkt mij om de gaswinning in alle bewoonde gebieden te staken. En omdat we in Nederland wonen is dat dus eigenlijk overal. De Partij voor het Noorden roept dat al sinds jaar en dag

In plaats daarvan gaat de regering samen met de NAM serieus de mogelijkheden van gebruik van aardwarmte onderzoeken. Eventueel wordt daarvoor een nieuwe maatschappij opgericht, waarin de NAM, de Noordelijke provincies en de NOM en nog eventuele anderen participeren. De NAM kan dan haar schat aan bodemkennis te gelde maken op een maatschappelijk verantwoorde wijze en zich zo wellicht van vijand tot vriend transformeren. Volgens het Masterplan Aardwarmte Nederland, waarin vier belangrijke bedrijven samenwerken, maar vreemd genoeg niet de NAM, zou in 2050 ongeveer de helft van de totale warmtevraag vanuit de gebouwde omgeving op een maatschappelijk verantwoorde manier kunnen worden gedekt. Dat is met andere woorden zeer de moeite waard.

Door de provincie aandeelhouder te maken kan die de vinger aan de pols houden. Want dan hoeft ze niet naar het pijpen van Den Haag te dansen, zoals ze dat de  afgelopen jaren tot haar smaad en schande met de plaatsing van windmolenparken heeft gedaan.

Dus provincies, take the lead om hiermee je beschadigde blazoen weer wat op te vijzelen.

In de aanloopperiode moet de NAM haar tekort aan aardgas maar importeren. Er is genoeg beschikbaar..

 

Einde

 

Jan Lambers

Armoe in Grunn'n

Armoe in Grunn'n
De nationale ombudsman, Reinier van Zutphen heeft de provincie Groningen bezocht. Daar is hij niet vrolijk van geworden. Hij drukte zich diplomatiek uit maar wond er volgens het Dagblad van het Noorden toch geen doekjes om." Groningen oogt heel wat armer dan de andere provincies waar hij tot nu toe geweest is"  Als voorbeeld noemde hij Delfzijl en Appingedam waar 500 mensen zijn aangewezen o…
 

Het groenste kabinet ooit?

Het groenste kabinet ooit?
Minister Wiebes heeft heel wat waar te maken met zijn voornemens om het groenste kabinet ooit te worden. Gezien zijn staat van dienst tot nu toe zijn de verwachtingen echter niet hoog gespannen. Ook met het gasloos willen maken van onze woningen dreigt hij weer een scheve schaats te gaan rijden. Heel wat beter zou het zijn als hij waterstof een tenminste even grote kans zou geven als de gasloze wo…