Terug naar Provinciale Staten 2019 blogs

Het groenste kabinet ooit?

Gepubliceerd op:
Het groenste kabinet ooit?

Minister Wiebes heeft heel wat waar te maken met zijn voornemens om het groenste kabinet ooit te worden. Gezien zijn staat van dienst tot nu toe zijn de verwachtingen echter niet hoog gespannen. Ook met het gasloos willen maken van onze woningen dreigt hij weer een scheve schaats te gaan rijden. Heel wat beter zou het zijn als hij waterstof een tenminste even grote kans zou geven als de gasloze woning en de subsidies die nu op een feitelijk achterhaald apparaat als de warmtepomp worden verstrekt aan de veelbelovende innoverende initiatieven van noordelijke bedrijven op waterstofgebied zou verstrekken. De gevraagde € 100 miljoen per jaar tot 2024 zijn bovendien maar peanuts ten opzichte van de energiebelasting die alleen al in het Noorden opgehoest wordt,  in 2016 al vijf keer zo veel.   

Als minister van Economische zaken in  het derde kabinet Rutte is Eric Wiebes degene die  het “groenste kabinet ooit” gezicht moet geven.  Of dat gaat lukken wordt echter steeds twijfelachtiger.  Hij heeft namelijk nauwelijks wapenfeiten op zijn naam staan. Integendeel, als wethouder van Amsterdam was hij de eerst verantwoordelijke voor de forse overschrijdingen van tijd en budget van de Noord-Zuidlijn.  Daarna liet hij onder zijn bewind als Staatssecretaris van Financiën het land opschrikken door een afvloeiingsschandaal bij de belastingdienst dat de belastingbetalers 70 miljoen Euro heeft gekost. Vervolgens was hij verantwoordelijk voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties om de schijnzelfstandigheid van zzp’ers op te heffen. Door problemen werd de werking van deze wet uitgesteld  en later door iets anders vervangen. Ook niet bepaald een successtory dus.

En sinds 2016 is deze ooit als golden boy van de VVD gedoodverfde Wiebes dus minister van Economische Zaken en verantwoordelijk voor het gasdossier.  Hij begon met veel verve door direct te verordonneren dat de productie van Groningengas in 2030 geheel moest zijn beëindigd. Groningen  juichte. Maar die juichkreten verstomden gauw, toen hij de schade- en herstelplannen op een laag pitje zette. In de daarop ontstane chaos ontbrak het tot nu toe volledig aan regie van deze minister. Even goed ging hij nog een stap verder. Om het even in het Duits te zeggen “Langen Rede kurzer Sinn”, Nederland moest helemaal van het gas af. Bam.

Intussen zijn we twee jaar verder en ook hier begint de chaos al weer zichtbaar te worden. Er is namelijk  nog steeds geen duidelijkheid  over hoe dat nu aan de vork gestoken moet worden. De burgers tasten in  het duister, terwijl het overleg aan de zogenaamde klimaattafels op zijn gat is komen te liggen, doordat de milieulobby er uit gestapt is. Ziehier een minister die als een Klein Duimpje met zevenmijlslaarzen wel even het klimaatprobleem zal oplossen en al na een paar stappen in het moeras belandt. Zoals al vaker dus.

Het wachten is nu op de planbureaus van de overheid die de 600 gedane suggesties moeten doorrekenen en die –als ze echt kunnen rekenen- zullen concluderen dat het gasloos maken van de huizen in Nederland onbetaalbaar is. Je hoeft geen wiskundig genie te zijn om te kunnen uitrekenen dat dat op minstens € 150-200 per woning per maand zal uitkomen. Dus op minimaal het vijfvoudige van de tegenvaller van € 336 meer per huishouding voor dit jaar dan het ministerie van Wiebes vorig jaar voorzien had. Met een enorme hoop wolligheid moest dat weer recht gepraat worden. Waarmee het vertrouwen in dit ministerie – toch al niet hoog-  een nieuwe deuk heeft opgelopen.

 

De warmtepomp

De belangrijkste verantwoordelijke voor de nog te verwachten kostenexplosie is de veel besproken en in sommige milieu- en linkse kringen bewierookte warmtepomp. Dat is een apparaat dat in de vorige eeuw terecht geen doorbraak heeft gemaakt vanwege haar enorme hoge elektriciteitsverbruik  en die alleen maar werkt als je eerst je huis extreem goed isoleert. Tegen enorme kosten. Het ding is vergelijkbaar met brandhout in een ontwikkelingsland. Het hout is weliswaar gratis, maar je  moet er kilometers voor lopen om het op de gewenste plek te brengen. Het is de nieuwste leugen dat burgers er financieel niet slechter van zullen worden zoals deze minister en zijn zetbazen Nypels en Samson, die over de klimaattafels gaan, beweren.

Het meest ergerlijke hieraan is echter het effect op de CO2-uitstoot van die gasloze woningen. Hoogleraar David Smeulders heeft namelijk becijferd dat de netto uitstoot juist zal toenemen, omdat een groot deel van de extra vraag naar elektriciteit met fossiele brandstoffen moet worden opgewekt.Zo lang het aandeel van duurzame bronnen voor elektriciteitsopwekking niet veel groter is dan thans klopt die bewering.

 

Waterstof

Gelukkig wordt het nu echter in snel tempo duidelijk dat de inzet van waterstof veel meer beloften voor de toekomst inhoudt dan de elektrisch warmtepomp. Het is daarom terecht dat wij hier in het Noorden niet meegaan met die hype van gasloze woningen en dat wij vol inzetten op een zo snel mogelijke ontwikkeling van waterstof. Negentien Noordelijke bedrijven hebben daartoe al de handen ineen geslagen en aangegeven dat zij tot 2030 € 2,8 miljard willen investeren. Omdat groene waterstof nog niet direct rendabel is, vragen zij tot 2024 om jaarlijks 100 miljoen Euro subsidie van het Rijk. Zelfs de Groningse GroenLinks gedeputeerde Nienke Homan, lid van een partij die landelijk het hardst pleit voor gasloze woningen, is er een warm pleitbezorgster van. Ook CDA gedeputeerde Patrick Brouns toonde zich hier een warm voorstander van.

Een snelle ontwikkeling van de waterstofeconomie kan tot een vergelijkbare actie leiden als indertijd bij de ombouw naar aardgas. Dat wil zeggen zonder dat het de bewoners tot grote investeringen dwingt. Naar verwachting over tien jaar behoort dit al tot de mogelijkheden. Waterstof is dan al goedkoper dan elektrische verwarming met warmtepompen. Het bestaande gasnet kan tot die tijd worden gebruikt voor te importeren aardgas. (Geen aardgas meer uit noordelijke bodem) Daartoe moet nu snel met de bouw van een gasterminal in de Eemshaven begonnen worden, die ook geschikt is voor toekomstige inname van vloeibare waterstof. 

Die gevraagde 100 miljoen zijn echt  peanuts, vergeleken met wat het gasloos maken van woningen zou moeten kosten. Ook zijn het peanuts als we ze vergelijken met de energiebelastingen die de regering de gebruikers van energie oplegt.  Zo betaalden alleen al de gebruikers in de drie noordelijke provincies in 2016 ongeveer 500 miljoen aan energiebelasting, om over de winst op het Groninger aardgas die tot 2030 nog steeds gewonnen wordt, maar te zwijgen.

Het gasloos maken van Nederland leidt tot een groot verlies van werkgelegenheid in vooral de provincie Groningen, terwijl de ontwikkeling van de waterstofeconomie de Groninger economie een geweldige boost zal geven.

Die subsidie moet er dus gewoon komen. En zo niet, dan zouden wat mij betreft de bewoners hier collectief moeten weigeren hun energiebelasting nog langer te betalen. De energieleveranciers kunnen niet complete wijken afsluiten. Als stok achter de deur lijkt dat best kansrijk. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Als Wiebes ze niet geeft en blijft doordrammen op gasloze woningen dan hebben we trouwens meteen een case voor een volgende parlementaire enquête.

Want Wiebes kan zich zelf  dan wel als minister in het “Groenste kabinet ooit”  zien,  maar dat klopt alleen als je groen wilt zien als “pas komen kijken”. Een groentje inderdaad. Energietransitie is natuurlijk ook iets heel nieuws. Zeker voor een kabinet van deze samenstelling.  

 

einde

Armoe in Grunn'n

Armoe in Grunn'n
De nationale ombudsman, Reinier van Zutphen heeft de provincie Groningen bezocht. Daar is hij niet vrolijk van geworden. Hij drukte zich diplomatiek uit maar wond er volgens het Dagblad van het Noorden toch geen doekjes om." Groningen oogt heel wat armer dan de andere provincies waar hij tot nu toe geweest is"  Als voorbeeld noemde hij Delfzijl en Appingedam waar 500 mensen zijn aangewezen o…
 

Het groenste kabinet ooit?

Het groenste kabinet ooit?
Minster Wiebes heeft heel wat waar te maken met zijn voornemens om het groenste kabinet ooit te worden. Gezien zijn staat van dienst tot nu toe zijn de verwachtingen echter niet hoog gespannen. Ook met het gasloos willen maken van onze woningen dreigt hij weer een scheve schaats te gaan rijden. Heel wat beter zou het zijn als hij waterstof een tenminste even grote kans zou geven als de gasloze won…