Gepubliceerd op:
Geneuzel in de marge

Als kiezer die zich zelf toch serieus neemt heb ik me aardig geërgerd aan de Algemene Beschouwingen na de laatste Prinsjesdag.
Want waar ging het over? Over iets waarvan de meeste burgers nog nooit gehoord hadden en waarvan niemand het effect kon beoordelen. Juist, het begint met een D en eindigt op belasting. Ik wil het woord niet eens meer uitspreken.

Het ging om naar men schat 1,8vmiljard. Dat is nog niet 1% van de Rijksbegroting. Hadden we dan geen problemen in dit land, waarover je kon praten? Of waren de politici in Den Haag het over alle problemen soms eens? Ik dacht het toch niet.

Zo wil het kabinet bijvoorbeeld Nederland gasloos maken. Dat ze van Groningengas af willen,dat is prachtig. Overigens pas in 2030 , als het toch al bijna op is. Kennelijk weten ze echter niet dat er buiten de grenzen nog genoeg gas is om de periode naar een duurzame energievoorziening te overbruggen.
Liever laat men de woningcorporaties meer dan honderd miljard euro uitgeven om iets meer dan twee miljoen sociale woningen gasloos te maken ten einde daarmee de CO2 emissie van ons land met zegge en schrijve 2% te verminderen. Waarmee elke burger meteen snapt dat het op deze wijze absoluut onbetaalbaar is. Zo kun je nog beter van God los zijn dan van gas los.

Sommige deskundigen schatten dat de broeigasuitstoot door een geforceerde overgang op gasloze woningen zelfs zal toenemen. Maar uitgaande van die 2% besparing komen de kosten daarvan op bijna € 1000 per ton te besparen CO2. Wat een gewoon absurd hoog bedrag is.
De schattingen van de kosten om CO2 uit rookgassen te verwijderen en ergens onder zee op te slaan komen op ongeveer € 150 per ton. En dat vindt de industrie al te veel.

Verder zou ik wel eens willen weten wat de kosten van power to gas zijn, uitgedrukt in te besparen ton CO2. P2G houdt in dat de door windmolens op zee opgewekte stroom wordt
omgezet in waterstof, dat vervolgens kan worden getransporteerd en gedistribueerd net als nu met het aardgas gebeurt. Wat dit betreft is het prachtig dat Groningen nu de hotspot voor de waterstofeconomie lijkt te worden. Daar zou dus eens flink in geïnvesteerd moeten worden. In plaats daarvan krijg Groningen als het geluk heeft een armzalige 1 miljard Euro als compensatie voor de materiële en psychische ravage die Staat en oliemaatschappijen hier de afgelopen decennia hebben aangericht.

Ik weet trouwens nog wel een ander plan dan de besteding van die honderd miljard die we over de balk dreigen te gaan smijten. Als die klimaatdoelstelling van Parijs ons echt ter harte gaat zouden we het vliegverkeer eens flink moeten gaan belasten. Als we er in slagen door een vliegtax het luchtverkeer weer op het niveau van laten we zeggen 1997 te krijgen, dan zouden we daarmee ruim 6 Megaton CO2 besparen. Dat is bijna twee keer zo veel als we met die gasloze 2.1 mln. woningen vermoedelijk zullen besparen. En hadden we het in 1997 zo bar en boos met wat er toen al werd afgevlogen? Met de opbrengst van die vliegtax kun je dan burgers stimuleren hun huizen beter te isoleren. Want dat is wel economisch verantwoord. Het negatieve effect op de werkgelegenheid in de luchtvaartbranche die dit tot gevolg zal hebben kan in deze tijd van toenemende arbeidstekorten in tal van publieke sectoren gemakkelijk worden opgevangen.

Maar de landelijke politiek geeft er de voorkeur aan een eerste levensbehoefte als verwarming extreem te gaan belasten, liever dan een extreem luxe consumptie als het meeste vliegverkeer, dat nu geheel vrijgesteld is van belastingen, te gaan belasten.

Natuurlijk kan dit alleen in Europees verband. Maar dat kan toch geen probleem zijn. Immers alle EU lidstaten hebben het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dus hou eens op met dat geneuzel over die d..belasting en kom met iets dat zoden aan de dijk zet. Als we dat vliegen zouden gaan beperken – en voorkomen dat er straks over een jaar of tien
door Musk een trouwlocatie op de maan wordt geopend – zouden we ook niet zo veel windmolens op land hoeven bij te bouwen.
 
En daarmee kom ik alweer op Groningen. In plaats van deze provincie de hotspot van een echt nieuwe techniek te laten worden wil men dit landschappelijke juweel ook nog eens volplempen met windmolens. De enige in de Tweede Kamer die over de hier genoemde zaken iets zinnigs naar voren bracht was Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Maar ja, die wil de gasproductie in Groningen voortzetten. Dus voor hem zijn wat mij betreft de grenzen van Groningen echt dicht.
Maar ook de 148 andere volksvertegenwoordigers zijn niet de onze. Is men daar in dat Haagse nou helemaal van de pot gerukt?

Jan Lambers

Armoe in Grunn'n

Armoe in Grunn'n
De nationale ombudsman, Reinier van Zutphen heeft de provincie Groningen bezocht. Daar is hij niet vrolijk van geworden. Hij drukte zich diplomatiek uit maar wond er volgens het Dagblad van het Noorden toch geen doekjes om." Groningen oogt heel wat armer dan de andere provincies waar hij tot nu toe geweest is"  Als voorbeeld noemde hij Delfzijl en Appingedam waar 500 mensen zijn aangewezen o…
 

Het groenste kabinet ooit?

Het groenste kabinet ooit?
Minister Wiebes heeft heel wat waar te maken met zijn voornemens om het groenste kabinet ooit te worden. Gezien zijn staat van dienst tot nu toe zijn de verwachtingen echter niet hoog gespannen. Ook met het gasloos willen maken van onze woningen dreigt hij weer een scheve schaats te gaan rijden. Heel wat beter zou het zijn als hij waterstof een tenminste even grote kans zou geven als de gasloze wo…