Terug naar Persberichten

Stikstof lek in zoutkoepel Heiligerlee draagt niet bij aan vertrouwen!

Gepubliceerd op:
Stikstof lek in zoutkoepel Heiligerlee draagt niet bij aan vertrouwen!

In maart 2016 is er een incident geweest in de stikstofopslag in Heiligerlee. Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft daar melding van gemaakt. Er is een lek ontstaan in de lege zoutholte waarin stikstof wordt opgeslagen voor de verwerking van o.a. Russisch aardgas. Na overleg tussen Staatstoezicht op de Mijnen en de Gasunie is besloten om de druk laag te houden om een nieuwe ontsnapping van stikstof te voorkomen. Volgens de Gasunie is er geen enkel gevaar geweest voor de omgeving. De Partij voor het Noorden heeft daar zijn twijfels over en stelt dan ook de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten: 

1) Wanneer, en is het College op de hoogte gebracht van het stikstoflek in de voormalige zoutholte bij Heiligerlee door SODM?

2) Hoe gaat de communicatie in praktijk tussen SODM en het College van Gedeputeerde Staten over dergelijke incidenten? Is deze communicatie voldoende vanuit het SODM richting het College? Wat is de mening van het College?

3) Het SODM heeft in recente verleden wel adviezen gegeven, die werden genegeerd in Groningen, ten aanzien van aardgaswinning, getuige de
ellende die Groningen en de Groningers nog steeds ondervinden. Waarom zou het College moeten aannemen dat er geen enkel gevaar is geweest in Heiligerlee ten aanzien van het stikstoflek in maart jl.? Wat is de mening van het College hieromtrent?

4) De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over opslag in voormalige Groningse zoutkoepels. Nu is het Stikstof, in de toekomst is het misschien CO2 en in het ergste geval kernafval. Welk standpunt neemt het College op dit moment in ten aanzien van opslag in voormalige zoutkoepels? En is het College gesprekspartner in deze discussie? En zo ja, met welke partijen spreekt het College over opslag in voormalige Groningse zoutkoepels? Graag een reactie.

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht
 De provincie Groningen heeft vorig jaar meer geld besteed aan het inhuren van extern personeel dan verwacht. Er werd geen 2,2 maar 6,2 miljoen euro aan uitgegeven.
 

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt
Groningen/Veendam De Partij voor het Noorden (PvhN) stelt opnieuw vragen aan Gedeputeerde Staten over de zoutwinning door Nedmag. Door: Gerdt van Hofslot De partij doet dat omdat Nedmag een vergunning aanvraagt voor een nieuw winningsplan. Dit voorjaar vroeg de partij ook al opheldering over de risico’s van activiteiten van de zoutwinner bij Gedeputeerde Staten. Dat was kort voordat er e…