Terug naar Persberichten

schriftelijke vragen Warmtestad Groningen

Gepubliceerd op:

De Partij voor het Noorden heeft met grote zorgen kennis genomen van een adviesbrief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan Minister Kamp over het aardwarmteproject van de stad Groningen. Enkele zinsneden zijn zeer verontrustend: 'Bij Warmtestad is het besef van risico's onvoldoende'. 'Door gebrek aan expertise worden risico's stelselmatig onderschat door Warmtestad'. SodM is zeer verontrust omdat de boringen naar aardwarmte plaats zal vinden in een aardlaag waar ook naar aardgas wordt geboord in Groningen en waar sprake is van aardbevingen. De Partij voor het Noorden maakt zich grote zorgen over zowel de veiligheid als de financiele risico's van het project. De Provincie Groningen heeft een lening uitstaan van enkele miljoenen aan het project warmtestad en onderschrijft in presentatie Visie op de ondergrond uit januari 2015 de mogelijkheden van geothermie, ook in de stad Groningen.

 

  • 1) Wat is de mening van het College van Gedeputeerde Staten op de adviesbrief van het SodM van 2 oktober 2017 naar minister Kamp, inzake het aardwarmte project in de stad Groningen? Graag commentaar van het College.
  • 2) Staat het College van Gedeputeerde Staten nog steeds achter het rapport van het vorige College Visie op de ondergrond met betrekking tot het onderwerp geothermie uit januari 2015, bladzijden 19,20 en 21. Graag een reactie.

 

  • 3) Kan het College aangeven welke onderzoeksinstelling destijds heeft geadviseerd bij het tot stand komen van het rapport Visie op de ondergrond uit januari 2015 voor wat betreft geothermie op bladzijden 19,20 en 21 van het rapport Visie op de ondergrond?

 

  • 4) De Provincie Groningen heeft een achtergestelde lening uitstaan van 2 miljoen euro aan het warmtestad projectorganisatie via de gemeente Groningen. Komt de terugbetaling in gevaar van deze lening bij het stopzetten van het project Warmtestad? Graag commentaar van het College van Gedeputeerde Staten.

 

  • 5) Is de lening aan Warmtestad met de kennis van nu, na het advies van het SodM nog te verantwoorden? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.

 

  • 6) Kan het College aangeven hoe de contacten verlopen tussen Warmtestad en de Provincie Groningen met betrekking tot veiligheid voor de omgeving en de voortgang van het project Warmtestad? En de contacten met SodM in dezer?

Foto's

Bekijk ook

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht
 De provincie Groningen heeft vorig jaar meer geld besteed aan het inhuren van extern personeel dan verwacht. Er werd geen 2,2 maar 6,2 miljoen euro aan uitgegeven.
 

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt
Groningen/Veendam De Partij voor het Noorden (PvhN) stelt opnieuw vragen aan Gedeputeerde Staten over de zoutwinning door Nedmag. Door: Gerdt van Hofslot De partij doet dat omdat Nedmag een vergunning aanvraagt voor een nieuw winningsplan. Dit voorjaar vroeg de partij ook al opheldering over de risico’s van activiteiten van de zoutwinner bij Gedeputeerde Staten. Dat was kort voordat er e…
 

Opinie: 'College heeft niets geleerd van gasdossier'

Opinie: 'College heeft niets geleerd van gasdossier'
Door Leendert van der Laan en Dries Zwart. Met de Regionale Energie Strategie wordt Groningen opnieuw verkocht aan Den Haag. Over de verdeling van lusten en lasten van wind- en zonneparken bestaat geen enkele duidelijkheid. Vier verantwoordelijke gedeputeerden van landelijke partijen, en nog steeds is Groningen niet beter geworden van zestig jaar aardgaswinning. Inclusief indexeringen heeft de r…