Terug naar Persberichten

Provincie laat RTV Noord in de steek!

Gepubliceerd op:
Provincie laat RTV Noord in de steek!


De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de brief van het College betreffende RTV Noord. Het College is niet voornemens financiële steun toe te zeggen aan RTV Noord. RTV Noord die een hele belangrijke rol speelt voor Groningen voor wat betreft nieuws, cultuur en taal maar ook als noodzender. Ook moesten wij deze week kennis nemen van het verdwijnen van de Groningse streektaalfunctionaris.

De Provincie laat in de optiek van de Partij voor het Noorden zien dat de Provincie in tegenstelling tot omliggende provincies weinig op heeft met de dragers van taal en cultuur. Daarom stellen wij de volgende schriftelijke vragen aan het College:

1) De Gedeputeerde wijst erop dat het Rijk 17 miljoen euro wil verdelen onder de regionale omroepen. Is het College op de hoogte dat dit een eenmalige geste is van het Rijk? Is het College op de hoogte van de onduidelijkheid over de verdeling van de genoemde 17 miljoen euro?

2) Omrop Fryslân maar ook andere provinciale omroepen krijgen extra geld van hun Provincies ter compensatie van de omvangrijke Rijksbezuinigingen op regionale omroepen. Gedeputeerde Staten van Groningen doen dat vooralsnog niet. Juist in Groningen heeft RTV Noord een hele belangrijke rol met betrekking tot de informatie over aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning. Kan het College politiek nader motiveren, waarom het College afziet van extra financiële steun voor RTV Noord.

3) De Provincie zou ervoor kunnen kiezen om uitsluitend RTV Noord te steunen voor zover het gaat om de programmering van de Groningse taal en cultuur. Met andere woorden alleen programma’s die de Groningse taal en cultuur financieel ondersteunen. Hoe staat het College tegenover een dergelijk idee?

4) Is het College voornemens in gesprek te gaan met de directie van RTV Noord om te zoeken naar structurele financiële oplossingen voor RTV Noord.

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht
 De provincie Groningen heeft vorig jaar meer geld besteed aan het inhuren van extern personeel dan verwacht. Er werd geen 2,2 maar 6,2 miljoen euro aan uitgegeven.
 

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt
Groningen/Veendam De Partij voor het Noorden (PvhN) stelt opnieuw vragen aan Gedeputeerde Staten over de zoutwinning door Nedmag. Door: Gerdt van Hofslot De partij doet dat omdat Nedmag een vergunning aanvraagt voor een nieuw winningsplan. Dit voorjaar vroeg de partij ook al opheldering over de risico’s van activiteiten van de zoutwinner bij Gedeputeerde Staten. Dat was kort voordat er e…