Terug naar Persberichten

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

Gepubliceerd op:
Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

 De Partij voor het Noorden is ontevreden over de beantwoording van de vragen van Minister van Binnenlandse zaken, Minister Ollongren, inzake de voorgenomen herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Heeft de Provincie Groningen indirect de beantwoording van de vragen verzorgd voor de minister? Gedeputeerde Patrick Brouns verschuilt zich achter zijn ambtenaren, die alleen op juistheid zou hebben gecorntroleerd van de antwoorden van het Ministerie. Er is door de Provincie Groningen nog nooit een begroting van de gemeente Haren afgekeurd en toch spreekt de Minister over een zwakke financiele positie van de gemeente Haren. Heeft de Provincie hier inbreng in gehad?

De Partij voor het Noorden is niet tegen gemeentelijke herindeling. Maar wel voor een open en eerlijk proces. De Provinciale fractie van Provinciale Staten heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

1) Kan het College van GS aangeven hoe de ambtelijke contacten zijn verlopen tussen de Provincie Groningen en de ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse zaken, voor wat betreft de inhoudelijke beantwoording van de vragen van Minister Ollongren? Juist vanuit de politieke verantwoording van het College zelf. Hoe vaak hebben deze contacten plaatsgevonden tussen de ambtenaren van de Groningen en het Ministerie van Binnenlandse zaken?

2) Kan het College van GS aangeven hoe de contacten feitelijk verliepen tussen de ambtenaren van de Provincie Groningen en de ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse zaken? Ging dit uitsluitend telefonisch? Of via briefverkeer? Of verliep de communicatie tussen de ambtenaren per e-mail? Of was er sprake van een combinatie van eerdergenoemde communicatiemogelijkheden? Graag een toelichting van het College van GS.

3) Is het College bereid deze voorgaande communicatie te delen met de Provinciale Staten, zonder een beroep af te wachten op de Wet Openbaarheid van Bestuur? 

4) Er is afgelopen jaren nooit een begroting van de gemeente Haren afgekeurd door de Provincie Groningen. Ook de begroting van 2018 is onlangs goedgekeurd door de Provincie Groningen. Minister Ollongren schetst een beeld van een zwakke financiele positie van de gemeente Haren in de beantwoording van de vragen naar de Tweede Kamer fracties. Kan het College van GS aangeven waarop Minister Ollongren deze bevindingen baseert?

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht
 De provincie Groningen heeft vorig jaar meer geld besteed aan het inhuren van extern personeel dan verwacht. Er werd geen 2,2 maar 6,2 miljoen euro aan uitgegeven.
 

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt
Groningen/Veendam De Partij voor het Noorden (PvhN) stelt opnieuw vragen aan Gedeputeerde Staten over de zoutwinning door Nedmag. Door: Gerdt van Hofslot De partij doet dat omdat Nedmag een vergunning aanvraagt voor een nieuw winningsplan. Dit voorjaar vroeg de partij ook al opheldering over de risico’s van activiteiten van de zoutwinner bij Gedeputeerde Staten. Dat was kort voordat er e…