Terug naar Persberichten

EU subsidies voor snel internet voor het oprapen!

Gepubliceerd op:
EU subsidies voor snel internet voor het oprapen!

De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de trage ontwikkelingen van de uitrol van breedband internet in Groningen. Een belangrijk onderdeel van de uitrol van breedband internet is natuurlijk de financiering. De Poolse regio Wielkopolska heeft in 2016 een belangrijke Europese breedband award ontvangen, nadat 3,5 miljoen inwoners betaalbare breedband internet werd aangeboden. Door middel van privaat/publieke financiering werd dit mogelijk gemaakt. De Europese Unie droeg uiteindelijk 85% bij aan dit internetproject. De regio Wielkopolska had dezelfde problemen als het Groninger platteland: De krimp tegengaan door meer economische ontwikkelingen, een kenniseconomie ontwikkelen en dus het platteland aansluiten op snel internet. Dat waren de belangrijkste redenen voor de Europese Unie dit internet project te financieren:

1) De Europese Unie biedt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. (EFRO) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven hoe en of de Provincie Groningen heeft geïnformeerd naar de subsidie mogelijkheden voor de ontwikkeling en financiering van snel internet voor het Groningse platteland? En zo ja, wat waren de uitkomsten. En wordt er druk uitgeoefend op Europa om gelden beschikbaar te stellen voor snel Gronings internet?

2) De Europese Unie biedt het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI de zgn. Juncker gelden) Kan het College van Gedeputeerde Staten
aangeven of de Provincie Groningen ook geïnformeerd heeft naar deze subsidie mogelijkheden voor de ontwikkeling en financiering van snel internet voor het Groningse platteland? En zo ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?

3) Welke rol ziet de Provincie Groningen voor haarzelf om de Europese subsidie aan te spreken voor snel internet op het Groningse platteland?
Is er een financieringsconstructie in Groningen mogelijk zoals in de Poolse regio Wielkopolska? Of ziet Gedeputeerde Staten financieringsonderzoek voor snel internet als een primaire taak van de economic board? Wat is de mening van het College van Gedeputeerde Staten?

 

 

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht
 De provincie Groningen heeft vorig jaar meer geld besteed aan het inhuren van extern personeel dan verwacht. Er werd geen 2,2 maar 6,2 miljoen euro aan uitgegeven.
 

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt
Groningen/Veendam De Partij voor het Noorden (PvhN) stelt opnieuw vragen aan Gedeputeerde Staten over de zoutwinning door Nedmag. Door: Gerdt van Hofslot De partij doet dat omdat Nedmag een vergunning aanvraagt voor een nieuw winningsplan. Dit voorjaar vroeg de partij ook al opheldering over de risico’s van activiteiten van de zoutwinner bij Gedeputeerde Staten. Dat was kort voordat er e…