Terug naar Persberichten Provinciale Staten

Woordvoering fractievoorzitter over moties 'Zonneladder in de Zon' en 'Provinciale visie datacenters'

Gepubliceerd op:
Woordvoering fractievoorzitter over moties 'Zonneladder in de Zon' en 'Provinciale visie datacenters'

Het was een interessante dag in de Provinciale Staten afgelopen woensdag: de Statenleden konden stemmen over verschillende moties, waaronder twee van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden.

Hoewel de motie 'Provinciale visie op datacenters' het niet haalde met 16/26, werd de motie 'Zet de Zonneladder in de zon' succesvol aangenomen met een stemuitslag van 24/18!

In deze woordvoering van de Fractievoorzitter van de Statenfractie kunt u lezen waarom dit zulke belangrijke moties zijn die u aangaan!

Het is plezierig om na anderhalf jaar weer met elkaar in deze zaal aanwezig te zijn. Wij hebben dat en de collega’s gemist. Wij hopen de komende anderhalf jaar weer goed en plezierig samen kunnen te werken en met elkaar en naar elkaar te luisteren en ons gezamenlijk in te zetten voor onze provincie Groningen.

We hebben niet stilgezeten. Vele zaken zijn ook de afgelopen anderhalf jaar de revue gepasseerd, maar wat tot onze verrassing niet is afgerond is Omgevingswet. Inmiddels meerdere keren uitgesteld vanuit Den Haag is nu de gehoopte datum 1 juli 2022. Het college vraagt instemming om te starten met een actualisatie van de huidige Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, want een aantal zaken zijn inmiddels over de houdbaarheidsdatum heen en nu stelt het college voor om het nuttige en het noodzakelijke met elkaar te combineren, een actualisering van de omgevingsvisie te combineren met om de verplichtingen en kansen en zo te voldoen aan wettelijke verplichtingen en actueel maken van de Omgevingsvisie.

Uiteraard komen wij nog terug op een later moment op de definitieve Omgevingsvisie.

Twee zaken wil de Partij voor het Noord op dit moment graag benadrukken: In de omgevingsvisie wordt het plan en de inrichting voor Groningen in de toekomst vorm gegeven. U weet, college dat wij meer dan eens bezwaren hebben aangevoerd tegen het volzetten van onze provincie met zonneparken en windmolens. Wij hebben deze bezwaren niet alleen en ook in de tweede kamer heeft de CU een motie ingediend met betrekking tot de zonneladder. Deze is ook in de kamer aangenomen en deze is gevolgd door eenzelfde motie in dit huis in februari 2019 die ook deze Staten is aangenomen en is ingediend door de PvdA, Partij voor het Noorden en CU en gesteund door Groninger Belang, Partij voor de Dieren en SP.

Deze wens van de Staten is tot op heden niet of onvoldoende uitgevoerd en dat is op zijn minst raar. Het is niet onze bedoeling om opnieuw een discussie te starten over de inhoud van deze motie 453, die is immers aangenomen, maar namens meerdere partijen bied ik hierbij een motie aan om recht te doen aan de motie van onze voorgangers ( waarvan ook een aantal hier nu aanwezig) om deze motie gewoon uit te voeren en de zonneladder op te nemen in de actualisatie van de Omgevingswet.

De tweede motie die ik ga indienen heeft te maken met energie en dan met name over stroomvreters. En stroom wordt ook in Groningen een probleem als we niet blijven opletten. En dat opletten doen we nu. U heeft vorige week in een betoog van collega De Boer van GroenLinks kunnen horen dat inmiddels ook deze problemen worden onderkent met betrekking tot Datacenters en de vraag naar stroom.  

De Statenfractie van de Partij voor het Noorden vreest niet alleen voor het verlies van het bijzondere Groninger landschap, maar ook de zekerheid van de energielevering in de toekomst aan de inwoners en bedrijven van Groningen kan in gevaar komen. Bedrijven als Tennet, die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur van het energienet geven immers al aan dat het energienet de grens van zijn mogelijkheden nadert. In het blad Bestemming Groningen uit het najaar van 2018 staat geschreven dat het Google datacenter duurzaam is: “stroom op wind- en energie die wordt opgewekt in een nabijgelegen windpark in Delfzijl, een zonnepark in Delfzijl en twee windparken in Zeeland, aldus directeur van der Feltz van Google. Onlangs kregen wij de opmerking dat wij niet moesten denken dat er een kabeltje loopt van de molen naar het bedrijf. Hadden we ook niet gedacht hoor, maar deze energieparken staan er dus echt wel voor Google, geen lijntje rechtstreeks, maar toch. Meer datacenters betekent dat meer windmolens en zonneparken? Datacenters in Nederland draaien nu al voor 75% voor het buitenland.

Hierbij onze tweede motie.

De intentie van de motie is een duidelijke visie te ontwikkelen vanuit de provincie die de groei van de informatiesector niet belemmert, maar wél de inwoners, bedrijven en het Groninger goud, het landschap, veilig stelt de ruimtelijke inpassing van datacentra in de provincie Groningen recht te laten doen aan het Groninger landschap en dat de energielevering aan inwoners en bedrijven geen risico gaat worden.  

 

Dries Zwart

Fractievoorzitter

 

Foto's

Downloads

Motie 340 - Zet de zonneladder in de zon!
Motie 341 - Provinciale visie op datecenters!

Bekijk ook

Trouw: De Partij voor het Noorden is 'recht veur zien kop'

Trouw: De Partij voor het Noorden is 'recht veur zien kop'
De Partij voor het Noorden bestaat dit jaar twintig jaar en viert dat met een gooi naar een raadszetel in de gemeente Groningen. Een eerdere poging da…
 

Waarom de Partij voor het Noorden?

Waarom de Partij voor het Noorden?
  Waarom kiezen voor de PvhN?  
 

Eerder spraken wij op deze pagina over een samenwerking tussen GroenLinks en de Partij voor het Noorden over vragen rondom de datacenters in Groningen…