Terug naar Persberichten Provinciale Staten

Uitbreiding van de Eemshaven: de Statenfractie plaats hierbij haar vraagtekens!

Gepubliceerd op:
Uitbreiding van de Eemshaven: de Statenfractie plaats hierbij haar vraagtekens!

De provincie Groningen en de gemeente het Hogeland zijn voornemens om de Eemshaven in de zuidelijke richting uit te breiden. Daarbij moet de oostpolder bij het havengebied worden getrokken; een gebied van circa 400 hectare!

Op woensdag 12 mei heeft u twee artikelen kunnen lezen over de uitbreiding van de Eemshaven op de website van het Dagblad van het Noorden en RTV Noord. Zie beide artikelen hieronder. Ook is de woordvoering toegevoegd die afgelopen woensdag is gevoerd in de vergadering van de Provinciale Staten.

 
Waar gaat het over?
De provincie Groningen en de gemeente het Hogeland zijn voornemens om de Eemshaven in de zuidelijke richting uit te breiden. Daarbij moet de oostpolder bij het havengebied worden getrokken; een gebied van circa 400 hectare. Omwonenden zijn hier een stuk minder blij mee. Zo worden de boeren onder andere niet meegenomen in deze ontwikkeling. Dat, terwijl er plannen liggen voor zogeheten datacenters. Hierbij plaatst de Statenfractie van de Partij voor het Noorden zijn vraagtekens. Volgens de Statenfractie slurpen zulke opslagcentra voor computerdata energie en leveren ze bovendien weinig banen op. Voor wat betreft de omwonenden, is de Statenfractie benieuwd of het college van Gedeputeerde Staten meedenkt met de inwoners. Hoe worden zij in hun leef- en woongenot ondersteund? Wat de Statenfractie van de Partij voor het Noorden betreft, krijgt de dorpsvereniging een budget om samen met de door de inwoners, en hun ideeën, iets van hun omgeving te maken.
 
Nader standpunt fractie
De Statenfractie van de Partij voor het Noorden heeft afgelopen woensdag in de Staten vragen gesteld over de uitbreiding van de Eemshaven. Klopt het dat het gebied gebruikt zal worden voor de komst van windmolens en één of meerdere datacenters? Wat zijn de verdere verwachtingen en welke concrete verzoeken zijn er inmiddels door dergelijke en andere bedrijven gedaan? En bovendien: wat levert deze ingreep in het Groninger landschap op wat betreft de werkgelegenheid, hoog- en laaggeschoold aan duurzame meerwaarde voor de economie?
 
Door Dries Zwart, Leendert van der Laan en Loes Reuver
 

Woordvoering Oudeschip
 
 

Kritische blik herindeling gemeente Haren

Kritische blik herindeling gemeente Haren
Haren, Groningen en Ten Boer: drie voormalige gemeenten die in 2019 werden omgevormd tot de gemeente Groningen, ondanks een gebrek aan draagvlak!…
 

Woordvoering fractievoorzitter over moties 'Zonneladder in de Zon' en 'Provinciale visie datacenters'

Woordvoering fractievoorzitter over moties 'Zonneladder in de Zon' en 'Provinciale visie datacenters'
Het was een interessante dag in de Provinciale Staten afgelopen woensdag: de Statenleden konden stemmen over verschillende moties, waaronder twee van …