Terug naar Persberichten Provinciale Staten

Persbericht naar aanleiding uitspraken gedeputeerde Homan

Gepubliceerd op:
Persbericht naar aanleiding uitspraken gedeputeerde Homan

 In het DvhN van 29 mei zegt gedeputeerde Homan dat je alleen de hardste schreeuwers hoort over windmolens en dat op een inspraakavond over de RES alleen de 65+ jarige blanke man komt, die ooit techneut was. Deze opmerking zegt meer over de gedeputeerde dan over de inwoners van Groningen.

 

De RES is ingevoerd per 1 juli 2019 en op dat moment is de afspraak gemaakt dat de gemeenten aan zet zouden zijn om de burgers te informeren. In een WOB onderzoek van de PvhN is gebleken dat geen enkele gemeente aandacht heeft besteed aan deze informerende taak. Natuurlijk komen dan de mensen, de techneuten die er mee te maken hebben gehad. De RES organisatie, de gemeenten en ook de gedeputeerde hebben 2 jaar lang gefaald. Diezelfde 2 jaar negeert de gedeputeerde samen met de gemeenten om de gemiddelde inwoner van Groningen te informeren. Met 2 advertenties in de laatste maanden en 1 webinar voor burgers bereik je ook gewoon niemand. Als er niet naar je geluisterd wordt gaat iedereen automatisch luider spreken. En mensen die dat doen, informatie willen of een mening hebben en graag een discussie willen, worden door de gedeputeerde neergezet als schreeuwers.

De gedeputeerde stelt dat de RES ook niet iets is voor de gemiddelde Groninger. Wat een respectloze schofferende opmerking is dit! De gemiddelde Groninger begrijpt het niet, volgens de gedeputeerde? Daarom willen de gedeputeerde, RES-bestuur en gemeenten de gemiddelde Groninger ook niet wijzer maken. Vooral niet informeren lijkt de boodschap van GroenLinks te zijn. Houdt het volk dom. De gemiddelde Groninger mag van de gedeputeerde niet meebeslissen over de woonomgeving of leefbaarheid in de eigen provincie. De gedeputeerde laat duidelijk merken dat zij eigenlijk om de inwoners van Groningen weinig of niets geeft. Zij vindt ze dom. Gedeputeerde, u zit op die plek om het belang te dienen van uw burgers en niet om uw megalomane plannen door te drijven. De voorzitter van de werkgroep RES belooft eindelijk na 2 jaar dat de burger wordt betrokken. Met de denigrerende woorden van Homan zegt de GroenLinks gedeputeerde dat de RES niets is voor de gemiddelde Groninger en zegt eigenlijk “bemoei je er niet mee, wij bepalen wel wat goed voor je is”. Hoe zo’n regenteske eigendunk uitpakt hebben we in Groningen gezien bij het immer falende gasdossier, bij het zoutdossier rond Veendam, bij de Ring Zuid, bij de N33 en bij tal van andere zaken die Groningers op een achterstand hebben gezet en gehouden.

De rechter verbiedt de vestiging van een zonneakker bij Finsterwolde door protesten van de omwonenden en de rust is nog niet weergekeerd bij het windpark naar bij de N33. Duidelijk bewijs dat deze parken ingrijpen in de leefomgeving. De coalitie, waar GroenLinks deel van uitmaakt heeft wat dit betreft ook veel boter op het hoofd. Een paar maanden geleden wilden de coalitiepartijen niet instemmen met een besluit om geen windmolens op de dijk te plaatsen, omdat het niet “opportuun” was. Dus houden ze de deur weer open. Inmiddels is er hoop; de VVD wordt wakker en zei in de laatste Statenvergadering dat zij geen uitbreiding willen van windparken op het Groninger land. Scheurt de coalitie?

Groningers, jongeren én ouderen, zijn best doordrongen van het feit dat er naar aanleiding van het klimaatakkoord wat moet veranderen. Het is belangrijk dat deze verandering in samenspraak met de inwoners plaatsvindt. Niet door wat advertenties in de lokale krant, maar door een echt gesprek waar geluisterd wordt en niet gehoord.

Het wordt tijd voor een andere wind in Groningen. Een lokaal bestuur dat respect heeft voor de waarden in en van Groningen en respect voor alle inwoners. De RES heeft invloed op onze woon- , werk- en recreatieve omgeving. Op onze gezondheid. Daar gaan we zelf over. Groningers hebben recht op informatie en inspraak, zeker als het om de eigen leefomgeving gaat. En dat, mevrouw Homan, dat kunnen de Groningers best goed.

Namens de Statenfractie PvhN

Dries Zwart

Fractievoorzitter

Trouw: De Partij voor het Noorden is 'recht veur zien kop'

Trouw: De Partij voor het Noorden is 'recht veur zien kop'
De Partij voor het Noorden bestaat dit jaar twintig jaar en viert dat met een gooi naar een raadszetel in de gemeente Groningen. Een eerdere poging da…
 

Waarom de Partij voor het Noorden?

Waarom de Partij voor het Noorden?
  Waarom kiezen voor de PvhN?