Terug naar Persberichten Provinciale Staten

Opinie: Het Rijk faalt en inwoners blijven ontevreden achter

Gepubliceerd op:
Opinie: Het Rijk faalt en inwoners blijven ontevreden achter

De gaswinningsproblematiek in Groningen vormt al jaren een probleem. En dan met name de aardbevingsschade. Met complexe en omvangrijke wetgeving heeft het Rijk getracht het probleem op te lossen, maar tevergeefs: de Groningse inwoners komen er (nog altijd) bekaaid vanaf. Zo blijven aanvragen lang op de plank liggen, blijven beslissingen daarop uit en maakt het oerwoud aan regelgeving het er niet makkelijk op. Kortom: het vertrouwen van de Groningers is ernstig geschaad. Waarom kan dit probleem niet opgelost worden? 

Gasfonds op gasfonds en toch ontevreden 

Er komt weer geld! Veel daarvan gaat naar Groningen, maar er is weinig enthousiasme bij de Groningse inwoners. Met een bittere blik kijken zij naar de gaswinning. Hoe komt dat toch? 

Eerlijk gezegd heeft Groningen nooit echt meegedeeld in de gaswinsten. Er lagen geen plannen klaar voor als het mis zou gaan en ook niet om Groningen financieel hierin te laten meedelen. Groningen merkt in financiële zin eigenlijk weinig van het gas dat rijkelijk stroomt en de B.V. Nederland en Shell N.V. al zestig jaar lang (ieder jaar) multimiljardair maakt. Het Groningse gas vloeide niet alleen naar alle huishoudens in Nederland, maar ook naar Duitsland, België en naar Italië. Naast werkgelegenheid, zoals bij de Gasunie en voor onderaannemers, leverde het aardgas niets op voor Groningen. 

Toen de eerste zware aardbevingen ontstonden werd Groningen letterlijk en figuurlijk wakker geschud. Het duurde vervolgens nog jaren voordat het Rijk over de brug kwam met oplossingen en compensatie. Gekozen werd eerst om de aardbevingsschade via privaatrechtelijke weg af te handelen en werd de NAM als eindverantwoordelijke aangewezen. De NAM bleek uiteindelijk geen goede keuze te zijn geweest. 

Fré Meijs met de CPN (later Grunninger Bond) en de Partij voor het Noorden zijn feitelijke de enige politieke partijen geweest die actief om gaswinstdeling vroegen voor Groningen en haar inwoners. Voor landelijke partijen is altijd het idee geweest: ‘gas is van Nederland en niet van Groningen’. Landelijke partijen in de Provinciale Staten van Groningen lijken dat idee nog steeds niet losgelaten te hebben.

 

Provinciaal bestuur moet steeds achter feiten aanlopen 

Nu is er dus (weer) een deal gesloten met het Rijk, ditmaal over de veel te trage versterkingsoperatie: de versterkingsdeal. Men mag kiezen tussen een financiële compensatie of versterking. Veel enthousiasme is er niet. Logisch! Deze versterkingsdeal is noodzakelijk geworden omdat de versterkingsoperatie voor geen meter liep. Het ‘miljard van Max’ was de eerste pleister tegen het bloeden als gevolg van het falende gasbeleid, maar Den Haag ziet (of wil) niet zien wat wij ervaren. Het Nationaal Programma Groningen kwam voort uit een slechte uitvoering van het Rijk en de NAM van schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. En zo gaat het steeds maar door. Naast geld is er ook altijd een gebrek aan erkenning geweest voor Groningen en ook dat zit ons als Groningers dwars. Zeker in de eerste jaren na de aardbevingen is er nauwelijks aandacht voor Groningen geweest: Groningen is nog steeds een wingewest zonder inspraak vanuit deze regio. Dat zal de parlementaire enquête straks ook duidelijk maken.

 Hoe dan wel? 

Groningen moet duidelijk laten horen wat de problemen precies zijn in onze provincie en welke oplossingen nodig zijn. De tijd van loze beloften en blind vertrouwen is voorbij. Kortom: gedeputeerden, ga om tafel met de Groningers. Praat met maatschappelijke organisaties, de gedupeerden, de experts maar vooral met al onze inwoners. Smeed een sterke blauwdruk voor onze ambities van Stad en Ommeland! Maak een Nationaal Programma Groningen 2.0, maar ditmaal beter, groter en democratischer. En vraag om veel meer geld. Pas dan zullen de Groningers positief reageren op een akkoord dat wij als provincie binnenhalen. Het Rijk is Groningen nog nooit goed gezind geweest de afgelopen 60 jaar, dat zal niet veranderen door een afwachtende houding.

 

We zullen het dus zelf moeten doen. 

Provinciale Statenleden voor de Partij voor het Noorden  

Leendert van der Laan          

Dries Zwart                                                                                                                        

Trouw: De Partij voor het Noorden is 'recht veur zien kop'

Trouw: De Partij voor het Noorden is 'recht veur zien kop'
De Partij voor het Noorden bestaat dit jaar twintig jaar en viert dat met een gooi naar een raadszetel in de gemeente Groningen. Een eerdere poging da…
 

Waarom de Partij voor het Noorden?

Waarom de Partij voor het Noorden?
  Waarom kiezen voor de PvhN?