Terug naar Persberichten Provinciale Staten

“ Voeg Waterschappen Groningen samen: lagere waterschapstarieven”

Gepubliceerd op:

In de provincie Groningen zijn twee waterschappen actief, met twee aparte hoofdkantoren, met twee directeuren, twee afdelingen personeelszaken, twee afdelingen communicatie, op nog geen 30 km van elkaar. Wanneer je Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s zou samenvoegen is dat goed voor de efficiency en leidt dat uiteindelijk tot lagere tarieven. Dat betoogt de fractie van de Partij voor het Noorden in de provinciale Staten van Groningen.

De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het toezicht van de provincie op de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's naar aanleiding van mediaberichten en een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden van Betaalbaar Water.

Het waterschap Noorderzijlvest zal de komende jaren miljoenen euro’s uitgeven aan onder andere versterking van dijken, verbeterde zuivering van het water en maatregelen om de nadelige effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Het lijkt erop dat een stijging van de waterschapstarieven niet te voorkomen is. Echter er worden door waterschappen taken uitgevoerd die niet tot de kerntaken van het waterschap horen, zoals projecten in het buitenland. Beide waterschappen liggen ook gedeeltelijk in Drenthe. Ook wordt een door Noorderzijlvest zelf in juni bevestigde plafondhoogte van een kwart miljard met bijna 20 procent verhoogd.

De Partij voor het Noorden vindt het tijd om te onderzoeken of inniger organisatorische samenwerking tussen beide waterschappen een optie is om de overheadskosten van de waterschappen te verlagen en de slagkracht te versterken en de lastenverhoging voor de ingezetenen te beperken.

https://www.gic.nl/nieuws/waterschappen-in-groningen-samen-voegen-lagere-waterschapstarieven

Opinie: Het Rijk faalt en inwoners blijven ontevreden achter

Opinie: Het Rijk faalt en inwoners blijven ontevreden achter
De gaswinningsproblematiek in Groningen vormt al jaren een probleem. En dan met name de aardbevingsschade. Met complexe en omvangrijke wetgeving heeft…
 

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht
De provincie Groningen heeft vorig jaar meer geld besteed aan het inhuren van extern personeel dan verwacht. Er werd geen 2,2 maar 6,2 miljoen euro aa…