Terug naar Persberichten bestuurszaken

Afscheid Leendert van der Laan als bestuurslid

Gepubliceerd op:
Afscheid Leendert van der Laan als bestuurslid

Leendert is in maart van dit jaar gekozen tot Statenlid voor de Partij voor het Noorden. 

Voorzitter Mariska Sloot roemde de tomeloze inzet van Leendert als secretaris van de vereniging. Als oprichter van de Partij voor het Noorden, lid van de werkgroep Communicatie en bestuurslid heeft Leendert er mede voor gezorgd dat de Partij voor het Noorden staat waar ze nu staat. Een partij met een solide bestuur, een prima functionerende Statenfractie, een gemeentelijke fractie in Oldambt en een langzaam, maar groeiend ledental. In zijn dankwoord bedankte Leendert iedereen en gaf aan zich in de toekomst eerst te gaan richten op zijn gezin en zijn Statenlidmaatschap.

Namens het bestuur, dankjewel Leendert.
Mariska Sloot (voorzitter)

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden
De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de ALV op donderdagavond 16 november een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem, b…