Persberichten

Schriftelijke vragen Waterschap Hunze en Aa's

Schriftelijke vragen Waterschap Hunze en Aa's
Via de media bereiken ons berichten over de bestuurlijke situatie bij Waterschap Hunze en Aa’s. Een dagelijks bestuurder is op 5 oktober mogelijk ten onrechte weggestuurd. Op grond van de Waterschapswet artikel 36, lid d mag dit niet in een besloten vergadering plaatsvinden. Hetgeen mogelijk wel is gebeurd. De Provincie Groningen en de Provincie Drenthe zijn beide toezichthouder van watersch…
 

Schriftelijke vragen wereldbazar en Raad van State

Schriftelijke vragen wereldbazar en Raad van State
Woensdag 5 oktober heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan, betreffende het beroep van een drietal partijen tegen het bestemmingsplan “De Wereldbazar Winschoten”. Het betreft onder andere de ontheffing omgevingsverordening en de verleende omgevingsvergunning. In deze uitspraak worden de beroepen gegrond verklaard en de besluiten van GS, de raad en h…
 

Schriftelijke vragen Akkoord van Westerlee

Schriftelijke vragen Akkoord van Westerlee
Statenvragen van de Partij voor het Noorden Statenfractie aan het College van Gedeputeerde Staten Zoals bekend heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 5 overgebleven gemeenten toegezegd om verder te kunnen met het Akkoord van Westerlee. Staatssecretaris Klijnsma stelt hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar. Voor 1 november 2016 moet het zogenaamde kernteam komen met uitgewerkte…
 

Bezuinigingen RTV Noord

Bezuinigingen RTV Noord
d’Oflopen twij joar is der n laandelke diskuzzie west over de zulfstaandege pozitsie van de Regionoale omroupen in Nederlaand. Dit wuir doan mit t oog op de nije mediawet. Volgens t kabinet mout der bezunegd worden en dat gaait ook gebeuren mit meugelk slimme gevolgen veur de regionoale omroupen. In eerste instantsiewuir der docht aan soamenwaarkens tussen de regionoale omroupen. Hail sekuur…
 

Moorlag en aardgasfonds

Moorlag en aardgasfonds
Verbazingwekkede ommezwaai!
 

Partij-oprichter, mensenmens Teun Jan Zanen overleden

Partij-oprichter, mensenmens Teun Jan Zanen overleden
Hedenochtend is oud Statenlid en oprichter van de Partij voor het Noorden Teun Jan Zanen op 69 jarige leeftijd overleden. De gezondheid van Teun Jan liet al langere tijd te wensen over maar toch komt zijn overlijden voor de partij erg onverwacht.Zanen werd op 4 september 1946 geboren in Breda, was gehuwd met Geke en had twee kinderen en drie kleinkinderen en was woonachtig in Zuidwolde.Twint…
 

Aanrijtijden politie onacceptabel!

Aanrijtijden politie onacceptabel!
 De politie haalt bij lange na niet de landelijke norm voor wat betreft de maximale aanrijtijden bij calamiteiten. Na het bellen van alarmnummer 112 blijkt dat vooral in veel Groningse gemeenten de landelijke norm fors wordt overschreden. Dat betekent dat vooral criminelen en geweldplegers in veel gevallen hun gang kunnen gaan in veel Groningse gemeenten. Het Lauwersmeergebied, De Marne en We…
 

Procesgang herindeling Haren onduidelijk

Procesgang herindeling Haren onduidelijk
  Stad over rug van Haren naar 250.000 inwoners? De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de beantwoording van de schriftelijke vragen van Gedeputeerde Staten betreffende het onderzoeksrapport ‘Verkenning zelfstandigheid gemeente Haren’.De Partij voor Noorden is verbaasd over het feit dat er toch geen onderzoek komt naar het voortijdig lekken van het onderzoeksrapport.…
 

Sluiting PI Ter Apel onaanvaardbaar!

Sluiting PI Ter Apel onaanvaardbaar!
De Partij voor het Noorden is wederom ontstemd over een voorgenomen besluit van de Rijksoverheid.Op maandag 21 maart is bekend geworden dat de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel in 2021 dicht gaat. Op dit moment werken er 274 mensen de PI in Ter Apel. De PI in Ter Apel draait goed volgens de ondernemingsraad. Daarnaast is de werkloosheid onaanvaardbaar hoog in Groningen. Juist in Ter A…
 

PvHN ontstemd over 'lek' Haren

PvHN ontstemd over 'lek' Haren
Partij voor het Noorden zeer ontstemd! De Partij voor het Noorden is zeer ontstemd over het lekken van het conceptrapport ‘Verkenning zelfstandigheid gemeente Haren’. Het lekken van het concept rapport nog zonder duidelijke aanbevelingen voor een zelfstandig Haren, draagt niet bij aan een eerlijke beeldvorming, op de voorpagina van Dagblad van het Noorden van 4 maart jl. De Partij vo…
 

Over subsidieplafond is tot 1 februari nooit gesproken!

Over subsidieplafond is tot 1 februari nooit gesproken!
Tot 1 februari jl. is er een ware run geweest op de zgn. waardevermeerderingsregeling. De uitvoering van deze subsidieregeling is in handen van Samenwerkingsverband Noord-Nederland.(SNN) Door het openstellen voor gedupeerden van een aantal extra gemeenten bestond de mogelijkheid om met terugwerkende kracht een beroep te doen op deze waardevermeerderingsregeling. Een belangrijke voorwaarde is minim…
 

Combinatie zoutwinning en aardgaswinning funest?

Combinatie zoutwinning en aardgaswinning funest?
  De Partij voor het Noorden stelt sschriftelijke vragen over nieuwe zoutwinningsput nabij Borgercompagnie.Naast aardgaswinning vindt er ook op grote schaal zoutwinning plaats in de Provincie Groningen. De gevolgen en risico’s van aardgaswinning zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar en gevolgen blijven zeer onzeker. De gevolgen van de zoutwinning zijn volgens de Partij voor het Noor…
 

Fabriekscomplex "de toekomst" onzeker!

Fabriekscomplex "de toekomst" onzeker!
De Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen aan GS. Zoals u wellicht weet is het voormalige fabriekscomplex “de toekomst” in Scheemda met veel zorg en geld gerestaureerd een aantal jarengeleden. De Rijksoverheid heeft 4,2 miljoen euro in dit complex gestoken. De Provincie Groningen heeft 300.000 euro bijgedragen aan de restauratie. De oudegemeente Scheemda, nu vallende onder…
 

Schriftelijke vragen over internaat voor doven in Haren

Schriftelijke vragen over internaat voor doven in Haren
  Geacht College van Gedeputeerde Staten, Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is van mening dat de financiering voor het internaat voor VSO-Doven, de Guyotschool, in Haren moet worden afgebouwd. De Staatssecretaris doet het voorstel om verspreid over Nederland een aantal clusterklassen voor dove leerlingen in te richten. Daarmee komt het voortbestaan van het internaat voor doven in gevaar…
 

Contourenkaart nu al waardeloos!?!

Contourenkaart nu al waardeloos!?!
Na nieuwe aardbeving in Zuidbroek lijkt de nieuwe contourenkaart nu al naar de archieven te kunnen. De zgn. nieuwe contourenkaart die enkel en alleen de juridische aansprakelijkheid van de NAM moet afdekken dient in ieder geval niet de belangen van de Groningers die buiten de contouren vallen. De meeste recente aardbeving vannacht in de omgeving van Zuidbroek bewijst dat aardbevingen zich n…
 

Contourenkaart in belang NAM

Contourenkaart in belang NAM
    Arcadis aandeelhouder van Centrum Veilig Wonen De Partij voor het Noorden neemt geen enkel onderzoek van deNAM meer serieus.  Ieder onderzoek van de NAM is op zijn minst gekleurd of valtin het voordeel van de NAM uit. Arcadis heeft nu een onderzoek gedaan naarschades buiten de zgn. contouren in opdracht van de NAM. Arcadis die hetonderzoek heeft uitgevoerd heeft 55% van de a…
 

Vragen aan Hans Alders

Vragen aan Hans Alders
  Woordvoering Partij voor het Noorden inzake, notitie Hans Alders Woensdagavond 19.30 uur, 11 november 2015 De Partij voor het Noorden heeft kennisgenomen van denotitie van Rijks coördinator Groningen de heer Hans Alders. Hoewel het plannog niet is uitgewerkt voor wat betreft een begroting en aantallen teversterken, woningen, monumenten, scholen en bedrijven is dit een eerste aanzeto…
 

Vragen onbeveiligde spoorwegovergangen

Vragen onbeveiligde spoorwegovergangen
Schriftelijke vragen, onbewaakte spoorwegovergangen De Partij voor het Noorden heeft een aantal schriftelijkevragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten inzake de onbewaakteonbeveiligde spoorwegovergangen in de Provincie Groningen. De Partij voor het Noorden hoopt op een provinciebredeaanpak, teneinde slachtoffers in de toekomst te voorkomen. Helaas vallen er nog steeds dodelijke sla…
 

Partij voor het Noorden weigert gesprek NAM

Partij voor het Noorden weigert gesprek NAM
NAM luistert alleen naar rechter of aandeelhouders
 

Verzekeren tegen aardbevingsschade niet mogelijk

Verzekeren tegen aardbevingsschade niet mogelijk
De Partij voor het Noorden heeft geconstateerd dat verzekeringen afsluiten voor Groningers steeds lastiger wordt. Met name rechtsbijstandverzekeraars willen geen nieuwe verzekeringsrisisco's meer sluiten. Ook niet voor Groningers die helemaal geen aardbevingsschade hebben. Sommige verzekeraars gaan zelfs terug tot augustus 2006. Mensen of bedrijven die na deze datum een rechtsbijstandspolis  …