Waar staat de Partij voor het Noorden voor?

De Partij voor het Noorden is een onafhankelijke regionale politieke partij die strijdt voor meer autonomie.

Deze grotere autonomie vraagt naar de mening van de Partij voor het Noorden echter een forse versterking van het middenbestuur. Meer bevoegdheden voor de gemeenten en voor de Provincies. Uiteindelijk wil zij de drie noordelijke provincies bestuurlijk samenvoegen tot een gewest met een eigen rechtstreeks verkozen parlement. Dit zal echter niet ten koste gaan van de provinciale culturele eigenheid. Friesland zal altijd Friesland blijven en zo ook Drenthe en Groningen.

Een belangrijke bevoegdheid, die nu nog bij Den Haag ligt en die in het kader van deze grotere autonomie naar dit noordelijke gewest moeten komen, betreft de aardgaswinning en de bestemming van de baten uit het aardgas. De huidige intensieve aardgaswinning tast de veiligheid en het woongenot aan van de inwoners. Naast levensgevaarlijke aardbevingen is er ook sprake van een onregelmatige en kostbare bodemdaling als gevolg van de aardgaswinning door de NAM die handelt in opdracht van de Rijksoverheid.

De Partij voor net Noorden vindt dat de verdeling van de baten en van de lasten van de aardgaswinning, dit laatste in de vorm van bodemdaling en vooral aardbevingen, zeer ten nadele van het Noorden uitvalt en te veel ten voordele van de Randstad. Dit dient drastisch te veranderen.
Het Noorden dient daarom over 1% * van de aardgasbaten, die nu nog voor 100 procent in de staatskas vloeien, zelf te kunnen beschikken en verder een stem te hebben in de gaswinning zelf.

Dat betekent de oprichting van een aardgasfonds van 5 miljard Euro* voor in ieder geval de provincie Groningen om de economische structuur te versterken.

De Partij voor het Noorden vindt dat de landelijke partijen veel te weinig oog hebben voor het Noorden. Het Noorden is nu niet meer dan een wingewest voor met name de Randstad.

* 1% van de totale opbrengst van de aardgaswinning tot vandaag de dag.