Terug naar Onze kandidaten voor de staten

Resmije Zeqiri

Naast haar studie Recht en Bestuur was Resmije op zoek naar een leuke bijbaan en zo kwam ze al snel in de politiek terecht. “Ik wil graag een bijdrage leveren aan, en invloed uitoefenen op, belangrijke beslissingen die in de politiek genomen worden. Daarnaast vind ik het erg interessant om mee te denken over allerlei maatschappelijke vraagstukken.”

Resmije noemt de Partij vóór het Noorden een regionale partij die de belangen van haar inwoners voorop stelt. “We willen in Groningen graag een bijdrage leveren aan verschillende doelen die er gesteld worden, zolang dit maar niet ten koste gaat van onze eigen inwoners. Wij vinden burgerparticipatie erg belangrijk, zodat we samen kunnen nadenken over een uitvoerbaar beleid in onze provincie. Leden spreken binnen onze partij nadrukkelijk mee over de koers en richting, dat spreekt mij aan.”

Het spreekt Resmije aan dat de partij zich al jarenlang hard maakt voor een juiste afhandeling van de gevolgen van de gas- en zoutwinning. “De menselijke maat moet hierbij voorop gesteld worden.”

Infrastructuur

Bereikbaarheid van de provincie Groningen, zowel vanuit Nederland als Europa, is voor Resmije een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van de Partij vóór het Noorden. “Een goede infrastructuur zorgt ervoor dat je gemakkelijk en snel naar je werk, opleiding of je familie/vrienden kunt gaan. Het zorgt er ook voor dat meer bedrijven en/of personen zich hier willen vestigen. Een goede infrastructuur is daarom erg belangrijk voor de toekomst van onze provincie.”

Voor de komende 4 jaar pleit Resmije niet alleen voor een menselijke afhandeling van de aardgasproblematiek. “We moeten vooral ook investeren in scholing, zodat mensen het juiste vervolg aan hun carrière kunnen geven. De veranderingen in de maatschappij gaan razendsnel. We moeten iedereen de kans geven om bij te kunnen blijven en er op die manier voor te zorgen dat vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd.”

“Kies op 15 maart lokaal, samen kunnen we ervoor zorgen dat Groningen weer van ons wordt”, besluit Resmije. “De Partij vóór het Noorden investeert in een duurzaam beleid, voor iedereen, jij ook?”