Terug naar Onze kandidaten voor de staten

Johan ten Hoove

Johan woont in Groningen en heeft een behoorlijk verleden in de politiek. Hij werd ooit politiek actief omdat hij de leefomgeving voor de Groningers wilde verbeteren, waarbij inwoners zo prettig mogelijk moeten kunnen wonen en werken.

De Partij vóór het Noorden staat volgens Johan midden in de maatschappij. “Het is geen rechtse of linkse partij en richt zich alleen op datgene wat goed is voor het Noorden. Het onderscheidt zit hem in het feit dat de partij niet gebonden is aan landelijke partijpolitiek, waardoor we onze eigen koers kunnen varen. Zo staan we ook in de provinciale politiek: onafhankelijk en met korte lijnen naar de burger. We hoeven dus ook geen verantwoording af te leggen aan Den Haag, het Noorden staat bij ons altijd voorop.”

Een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma is het streven naar meer werkgelegenheid. Daarnaast vindt Johan dat scholing meer gespreid in de provincie moet plaatsvinden, waardoor het voor meer mensen bereikbaar wordt. “Verder vind ik het van belang dat de schade door aardgas- en zoutwinning goed wordt afgehandeld en dat voortvarend wordt gewerkt aan herstel. Ook is het belangrijk dat er voldoende woningen en voorzieningen voor senioren komen, met name in de Ommelanden.”

Als lid van de Partij voor het Noorden en als mens staat Johan erop dat alle mijnbouwschade in de komende 4 jaar opgelost wordt. Verder vindt hij voldoende werkgelegenheid in Groningen cruciaal. Dat neemt niet weg dat Groningen in de ogen van de Partij voor het Noorden een landbouwprovincie is en moet blijven. “Landbouw heeft deze provincie in de afgelopen decennia veel gebracht, dat mogen, nee moeten, we koesteren. Daarom pleit ik ook voor meer balans tussen Stad en Ommeland c.q. burgers, boeren en buitenlui.”

De boodschap die Johan aan de kiezer wil meegeven is om op 15 maart vooral lokaal te kiezen. “Een lokale partij staat dichtbij de inwoners van de provincie Groningen. We willen geen Haagse leugens meer, maar vooral Groninger nuchterheid.”